Frågor och svar om delbetalning med Telia Finance

Vad kan jag köpa med Telia Delbetala? 
Med ditt delbetalakonto hos Telia Finance kan du köpa hårdvara såsom mobiltelefoner, surfplattor och tillbehör och delbetala dessa oavsett om du tar ett abonnemang eller inte.

Var och hur kan jag delbetala med ett delbetalakonto hos Telia Finance? 
Du kan delbetala dina inköp från Teliabutiker, Telia.se samt via Telias kundsupport eller Halebop.se och hos respektive återförsäljare.

Kostar det något? 
Telia Delbetala är en räntefri kredit. Enda kostnaderna som tillkommer är en fakturaavgift på 49 SEK för pappersfaktura. 

Vad blir totalkostnaden för Telia Delbetala?
Här följer ett representativt exempel från 2020-12-01 på totalkostnaden för krediten uttryckt som den effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet:

En beviljad och utnyttjad kontokredit på 10 000 kr till 0 % kreditränta (bunden) med en återbetalningstid på 24 månader, med 24 avbetalningar om 416,66 kr vardera ger en effektiv ränta på totalt 0 % om den månatliga faktureringsavgiften är 0 kr (digital faktura) eller 11,15 % om den månatliga faktureringsavgiften är 49 kr (pappersfaktura). Totalt att återbetala för kontokredit om 10 000 kr är alltså 10 000 kr om du har digital faktura och 11 127 kr om du har pappersfaktura.


Var kan jag läsa mer om mitt Telia delbetalakonto? 
Genom att logga in på telia.se/mitt-telia eller halebop.se/mitthalebop och därifrån ta dig vidare till ”Mina Delbetalningsfakturor”.

Ansökan

Hur skaffar jag ett Telia delbetalakonto hos Telia Finance?
Du ansöker om Telia Delbetala i samband med ett delbetalaköp. Du får svar direkt och kan även i efterhand ansöka om en högre kredit. 

Hur sker kreditbedömningen? 
För att kunna få krediten behöver du vara minst 18 år, vara bosatt i Sverige samt ha ett giltigt svenskt personnummer. En kreditprövning för kreditkontot görs i samband med alla ansökningar. 

Behöver jag ha ett abonnemang hos Telia för att delbetala en produkt? 
Nej det behöver du inte.

Kan jag ha olika delbetalningsperioder? 
Ja, vid varje köp väljer du en delbetalningsperiod för det köpet. Du kan då välja mellan 12, 24 och 36 månader. 

Kommer dessa kreditprövningar att påverka min kreditvärdighet och därmed min möjlighet att få andra lån? 
Kreditprövningarna som görs av Telia Finance, Telia och Halebop, har ingen negativ påverkan på din kreditvärdighet eftersom ingen annan kan se dessa kreditprövningar.


Fakturan

Varför får jag en separat faktura från Telia Finance? 
Delbetalningen erbjuds av Telia och Halebop men tillhandahålls av Telia Finance AB och detta gör att det kommer en separat faktura från Telia Finance AB. Dessutom får du med separata fakturor en tydligare överblick över dina delbetalningsköp.

Framgår det på min faktura vad jag har köpt? 
Nej, du kan däremot se summan och kvittonummer på varje enskilt köp. Du kan även se i vilken butik du har gjort ditt köp.

Hur läser jag av min faktura?
I vår fakturaguide får du hjälp att tyda fakturans olika delar.

Vilka faktureringsalternativ finns det?
 
Du kan få din faktura i pappersformat, via E-faktura eller via E-post. Första fakturan skickas alltid kostnadsfritt i pappersformat. E-faktura ansöker du om hos din bank. Om du inte ändrar faktureringsmetod efter din första faktura kommer pappersfaktura fortsätta att skickas ut till dig (tills du ändrar fakturametod) med en aviseringskostnad på 49 SEK. 

Kan jag se mina tidigare fakturor och en översikt över mina transaktioner? 
Du kan alltid se tidigare fakturor och transaktioner via Mitt Telia eller Mitt Halebop. Din faktura kommer även att innehålla de senaste transaktionerna.

När skickas första fakturan och nästkommande fakturor? 
Första fakturan landar runt den 15:e månaden efter köpet. T.ex. om ett köp görs den 10:e juli kommer första fakturan runt den 15:e augusti. 

Vilket förfallodatum har fakturan? 
Den sista bankdagen i månaden förfaller fakturan.

Varför får jag en pappersfaktura när jag tidigare anmält e-faktura?
Om du tidigare har haft ett delbetalakonto hos Telia Finance med e-faktura som fakturametod, behöver du vid ett nytt delbetalaköp först avanmäla e-faktura och därefter ansöka om e-faktura på nytt hos din bank.

Har du flyttat och saknar din faktura? 
Det kan bero på att vi inte fått in uppdaterade uppgifter om din nuvarande postadress. Du kan ändra din adress via kundportalen eller kontakta kundtjänst.

Vart kan man vända sig för hjälp med fakturan? 
Ring till Telias fakturasupport på 0771 583 000, vardagar 08:00-17:00. Fakturafrågor gällande Halebop, besök halebop.se/support för vanliga frågor och svar eller för att ta kontakt.

Hur får jag ut en kopia på min faktura? 
Alla fakturor finns tillgängliga via Telia Finance webbtjänst som nås via Mitt Telia eller Mitt Halebop, välj ”Mina Delbetalningsfakturor” under "Fakturor". 

Inbetalning

Hur mycket behöver jag betala per månad? 
Din faktura kommer att visa det minsta beloppet att betala samt förfallodatum. 

Kan jag betala av snabbare? 
Du kan både göra extra inbetalningar och närsomhelst betala av hela skulden utan några extra kostnader. Alla dina delbetalafakturor har samma OCR-nummer. 

Hur räknas det minsta beloppet att betala ut? 
Vid varje köp bestämmer du om du vill delbetala köpet på 12, 24 eller 36 månader. Minsta månadskostnaden för det köpet blir då totalsumman delat på den valda avbetalningstiden. 

Kan jag påverka tiden för återbetalning? 
Ja, du kan betala in ett högre belopp per månad och då kortas tiden för återbetalning ned. Du kan även närsomhelst göra extra inbetalningar. Har du flera olika delbetalningar kortas tiden ned på den äldsta. 

Kan jag betala in mer än minimibeloppet? 
Du kan alltid betala en högre summa än det minimibelopp som står på fakturan. Betala in det belopp du vill betala och ange samma OCR-nummer som på fakturan. 

Hur mycket är påminnelseavgiften? 
Betalar du inte fakturan i tid tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta och fakturaavgift.


Mitt delbetalakonto

Var och hur kan jag se min totala skuld?
En gång i månaden kommer du få en faktura från Telia Finance. På din faktura står din kvarstående skuld. Du kan även se information om ditt engagemang hos Telia Finance via Mitt Telia eller Mitt Halebop under ”Fakturor”.

Hur mycket kredit kan jag få? Går det höja min kreditgräns? 
Du kan välja att ansöka om en kreditgräns på upp till 30 000 SEK. Vid ansökningstillfället görs en kreditbedömning som inkluderar en kreditupplysning som sedan avgör hur stor kreditgräns du kan få. Det går även bra att höja din kredit vid ett senare tillfälle det görs då en ny kreditbedömning och en ny kreditupplysning.

Returer och avsluta konto

Kan jag returnera en produkt som är köpt på delbetalning?
Ja, så länge du följer inköpsställets villkor för returer, när din retur är godkänd krediteras ditt Telia delbetalakonto med motsvarande summa. 

Hur avslutar jag mitt kreditkonto? 
Du kan närsomhelst avsluta ditt kreditkonto. Du kan göra detta via Mitt Telia eller Mitt Halebop eller genom att skicka in en skriftlig begäran. För att stänga ner ditt konto krävs det dock att du inte har någon utestående skuld.

Kan jag överlåta mitt kreditkonto? 
Ditt kreditkonto är personligt och kan inte överlåtas.

Övriga frågor

Kan jag ta ut kontanter eller köpa tjänster på delbetalning?
Du kan endast använda ditt konto för att köpa produkter från Telia eller Halebops sortiment. Om du vid något tillfälle skulle betala för mycket kan du kontakta kundtjänst för att få tillbaka det överskjutande beloppet.

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter? 
Du kan ändra din adress eller e-postadress online via Mitt Telia eller Mitt Halebop. Vänligen notera att fakturor inte skickas till adresser utanför Sverige, är du utomlands ber vi dig att använda dig av e-faktura.

Kan jag som icke svenskmedborgare beställa abonnemang och hårdvara med delbetalning? 
Ja, men du behöver ha ett giltigt svenskt personnummer. 

Hur många konton kan jag ha med delbetalning? 
Endast ett per personnummer.

Vart hittar jag villkoren för finansiering och delbetalning? 
Du får det hemskickat och vid köp i butik får du även med dig villkoren hem. Du kan alltid se villkoren på teliafinance.com.