Fördelarna med att delbetala

Delbetalning är enklare, smartare och billigare.

Valfrihet på riktigt

Du kan när som helst välja att lägga till nya produkter inom din köpgräns, vilket innebär att du själv kan bestämma när du vill uppgradera till exempel en mobiltelefon. Du behöver alltså inte vänta på att abonnemanget går ut.

Inga dolda avgifter

Med Delbetalning slipper du ränta. Som abonnemangskund hos Telia eller Halebop slipper du också alla avgifter om du betalar med e-faktura. Vill du köpa något utan abonnemang tillkommer en lägre kostnad. Du kan dela upp betalningen på 12, 24 eller 36 månader och närsomhelst betala av allt, även det utan extra kostnad och utan slutfaktura.

Tydligt vad som är vad

Förut betalade man av en telefon genom så kallad förhöjd månadsavgift. Nu delar vi istället upp fakturan i två; en för abonnemang och en för hårdvara. Genom att göra så blir det enkelt för dig att överblicka vad du har köpt och hur mycket du har kvar att betala.

Kreditavgifter

Prissättningen nedan avser den svenska marknaden.

Kreditavgifter

Sverige

Uppläggningsavgift

0 SEK

Pappersfaktura

49 SEK/månad

E-post eller e-faktura

0 SEK

Påminnelseavgift

60 SEK/påminnelse*

Dröjsmålsränta

11,5 %**


* Påminnelseavgift debiteras med det vid var tid högst tillåtna beloppet i inkassokostnadslagen. 

** Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från skuldens förfallodag med 8% + vid var tid gällande referensränta som meddelas av Riksbanken.

Vad kostar delbetalning med Telia Finance? 
Totala kostnaden för delbetalning (effektiv ränta) med representativt exempel från 2023-04-04:
Nyttjad kontokredit på 10 000 kr till 0 % kreditränta (bunden) med en återbetalningstid på 24 mån, med 24 avbetalningar om 416,67 kr/mån ger en effektiv ränta på totalt 0 % med e-faktura/e-postfaktura (0 kr) eller 10,94 % med pappersfaktura (49 kr/st). Totalt att återbetala för kontokredit om 10 000 kr är alltså 10 000 kr om du har digital faktura och 11 127 kr om du har pappersfaktura. Delbetalning med Telia Finance är ränte- och avgiftsfri när du väljer digital faktura.

Bilagor

SEKKI (Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)

Allmänna villkor