Historia

Finansiering är grundstenen i de allra flesta rörelser, oavsett om det rör sig om att köpa en enda mobiltelefon eller ett komplext it-system till ett större företag. På Telia Finance har vi sedan 1980-talets början strävat efter att göra det enklare för såväl privatpersoner som företag att äga, betala och få översikt på sin teknik.

Finansiering – en väg till ökad försäljning

1980
Dåvarande Televerket vänder sig till riksdagen och ber om lov att få bilda ett eget finansbolag. Huvudargumentet är att detta kommer att bidra till ökad försäljning.

1981
Riksdagen avslår ansökan.

1982
Televerket försäkrar riksdagen att det planerade bolaget endast ska ägna sig åt verkets egna investeringar. Förslaget godkänns, trots viss gny bland politikerna. Televerket tar hjälp av Merkantil Leasing och bildar Telefinans.

1982–1984
Verksamheten breddas gradvis. Det blir exempelvis möjligt för Telefinans att finansiera all utrustning som Televerket levererar.

Alla avtal till Telefinans

1984
Telefinans köper en stock på ca 23 000 avtal från Televerket. Affären skapar viss oreda, eftersom den administrativa kapaciteten är otillräcklig.

1986
Företaget börjar bygga upp en egen säljorganisation för att aktivt kunna bearbeta Telias säljare. Samarbetet med Merkantil Leasing avvecklas.

1987–1988
Telefinans öppnar lokalkontor i Malmö och Göteborg. Man startar också dotterbolagen Sergel Inkasso och Teletrading.

Paketering lägger grunden för goda affärer.

1989
Telefinans får auktorisation som finansbolag. Det blir möjligt att finansiera Televerkets nätlösningar. Bolaget lanserar paketerade hyreslösningar där både hårdvara, nätlösningar och service ingår. Detta koncept blir snabbt mycket framgångsrikt.

1990
Man startar Finansskolan, där Televerkets personal lär sig sälja mer genom att erbjuda lösningar från Telefinans.

1992
Telefinans bildar bolaget Telia Card, som erbjuder kreditkortstjänster till affärsresenärer.

1993
Televerket byter namn till Telia.

Norden erövras

1994
Telia skapar Telia Handel, ett nätverk av fristående företag som ska sälja Telias produkter och tjänster. Telefinans bildar ett team för att stödja Telia Handel och får därmed för första gången möjlighet att finansiera lösningar som inte levereras av Telia.

1995
Telefinans startar filialer i Danmark och Norge.

1996
Telefinans byter namn till Telia Finans och placeras som dotterbolag direkt under Telia i det nya affärsområdet Financial Services. Sergel Inkasso byter namn till Sergel Kredittjänster och blir ett systerbolag till Telia Finans.

1997
Telia Finans öppnar en filial i Finland.

1998
Bolaget startar utvecklingen av Entré, ett webbaserat säljhjälpmedel för leverantörer med syftet att skapa avtal.

En tydligare profil

2000
Två affärsområden skapas: Telia Partner och IT Partner.

2001
Man bygger upp teamet IT Funding, som ska stödja partner med egen finansiell säljkår.

2002
Filialen i Finland avvecklas.

2003
Bolaget delas upp i två: Telia Credit och Telia Finans.

2004
Det internationella finansbolaget De Lage Landen köper Telia Finans.

2005
Telia Credit får tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Man byter dessutom namn till TeliaSonera Finans AB.

2009
Bolaget etablerar ny varumärkesplattform, med en strategi som är anpassad till TeliaSoneras koncernriktlinjer. Man lanserar tre nya logotyper: TeliaSonera Finans, Telia Finans och Sonera Rahoitus.