Finansiell information

Intern kapital- och likviditetsutvärdering

Information om kapitaltäckning och likviditetsrisker avseende den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december offentliggörs kvartalsvis och årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.