VÅRA VÄRDERINGAR

Telia Finance delar värderingar och ambitioner med Telia Company.

Bringing the world closer – on the customer’s terms

Våra värdeord definierar vilka vi är och vad vi strävar efter att bli. Vi är en driven organisation där passion, innovation och enkelhet är ledord för hur vi hjälper våra kunder att ta steget över till nästa generations telekomlösningar, vilket återspeglas i vårt varumärkeslöfte: “We make the transformation towards the new Telco business models possible”. Våra värderingar guidar oss i hur vi ska agera. De är formulerade på engelska för alla de marknader vi verkar på.

WE DARE TO

INNOVATE by sharing ideas, taking risks and continuously learn

LEAD by engaging with our customers and challenging ourselves

SPEAK UP by expressing opinions and concerns

WE CARE FOR

OUR CUSTOMERS by providing solutions that are adapted to their needs

EACH OTHER by being supportive, respectful and honest

OUR WORLD by acting responsively and in accordance with our ethical standards

WE SIMPLIFY

 EXECUTION by taking actionable decisions and deliver with speed

 TEAMWORK by transparent communication, active collaboration and knowledge sharing

 OUR OPERATIONS by efficient processes and clear ownership