Rättsliga förbehåll

Följande villkor gäller för de webbsidor (www.teliacompany.com) som ägs av Telia Company AB och dess dotterbolag (nedan "Telia Company").

Telia Companys webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Information på Telia Companys webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte användas på sätt som strider mot Telia Companys immateriella rättigheter, skadar våra system, eller utnyttjar andra användare av webbplatsen.

Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Telia Companys webbsidor. De namn och symboler på Telia Companys webbsidor som betecknar Telia Companys produkter och tjänster är varumärken som tillhör Telia Company.

Telia Companys webbsidor tillhandahålls i befintligt skick. Telia Company lämnar inga garantier med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet hos det material som presenteras på Telia Companys webbsidor. Telia Company ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på Telia Companys webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga. Telia Company förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Telia Companys webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Telia Company ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Telia Companys webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.