Hantering av personuppgifter.

Telia Company uppskattar ditt intresse i företaget och ditt besök på hemsidan. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder den här webbplatsen. Telia Company strävar efter att erbjuda internettjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet.

Telia Company har säkra nätverk, som skyddas av brandväggar och lösenord. Vi har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till information som du som besökare lämnar till oss. Telia Company har mycket strikta regler för de anställda som har tillgång till databaser med användarinformation och till de servrar som handhar våra tjänster. Vi kan dock inte alltid garantera att det inte uppstår förluster, missbruk eller förändringar av informationen, men vi arbetar aktivt för att förebygga att sådana händelser skall inträffa.

Personuppgiftsbehandling

Telia Companys behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som du lämnar via hemsidan kommer att användas för att kunna skicka information till dig enligt de val du gjort t ex i samband med prenumerationsservice eller jobbsökande.

Utlämning av uppgifter till annan

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Telia Companys samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Telia Company. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till myndigheter när sådan skyldighet föreligger enligt lag.

Information om Cookies

På Telia Companys webbplatser används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller text¬information. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Telia Companys webbplatser använder två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, och gör att information som är ny sedan du besökte sidan senast uppdateras. Det som inte har ändrats hämtas lokalt från din dator om du tidigare har besökt sidan. Detta gör att du snabbare ser informationen från hemsidan.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger dig ett val om att acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock användandet av webbplatsen och dess tjänster att begränsas. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Annan uppgift

"Annan uppgift" innebär information som inte är personanknuten. Vi använder sådana uppgifter på Telia Companys webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika webbsidor. Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra webbplatsers prestanda och utformning. Telia Company registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss.