Använd lådorna på jobbet till annat än gamla telefoner

Visst kan det kännas nostalgiskt att öppna en byrålåda och hitta sin gamla Nokia 3110. När den och andra mobiltelefoner var på modet var IT-teknologin på många sätt ännu i sin linda.

I dag är mobiltelefonerna smartare än många datorer, livscyklerna kortare och behovet större av att hänga med i utvecklingen. Därför erbjuder vi allt fler tjänster som har att göra med livet efter för mobiltelefoner och annan teknik.

En viktig del i Telia Finances hyreserbjudande är att vi inte lämnar er i sticket med gammal utrustning som kan vara svår att veta exakt vad man ska göra med. När det är dags att uppgradera tar vi hand om era produkter, det som brukar kallas livscykelhantering.

Via Telia Asset Hub som är vårt verktyg för asset management, får ni översikt över alla mobiltelefoner, surfplattor och datorer som företaget hyrt. Härifrån kan ni koppla användare till olika enheter och fördela kostnader mellan avdelningar och användare.

Telia Asset Hub hjälper dig också att administrera återlämningsprocessen vid avtalets utgång. Detta samordnas med eventuell leverans av ny utrustning och det som returneras genomgår säker informationsradering och miljömässig återvinning.

Tack vare denna hantering skapar vi tillsammans en mer hållbar miljö samtidigt som att vi säkerställer skyddet av er företagsinformation, läs mer här.

Besök Telia Asset Hub här.

Uttjänt utrustning får nytt liv

När ni hyr genom Telia Finance är ni säkra på att er gamla IT-utrustning tas om hand på ett miljöriktigt sätt. I första hand rekonditioneras produkterna av våra miljöcertifierade partners och blir antingen reservdelar eller återvinns i miljö- och säkerhetscertifierade anläggningar. På detta sätt minimerar vi vår gemensamma miljöpåverkan. Processerna och arbetssättet för vårt miljöarbete följs upp och trimmas kontinuerligt så att vi kan maximera värdet av all begagnad utrustning.

Säkerheten framför allt

När vi tar emot utrustning från er är det första vi gör att se till att eventuell information som finns kvar hanteras på rätt sätt. All data raderas och minneskretsar töms innan en produkt rekonditioneras. Målet är att ingen information ska komma i orätta händer. För radering används världsledande och certifierade programvaror från Blancco och Ibas.