Frågor och svar

Nedan hittar du svaren på våra vanligaste frågor

Ingår försäkring när jag hyr?

En allriskförsäkring kan alltid ingå i våra hyreslösningar. Försäkringen innebär att utrustningen snabbt repareras eller ersätts. Bäst av allt – det sker utan värdenedskrivning, under hela avtalsperioden.

Kan jag byta ut utrustning när jag vill?

Om din verksamhet förändras kan vi anpassa avtalet efter de nya förutsättningarna. Dessutom kan du uppgradera eller successivt byta ut utrustningen inom ramen för avtalet. Det gör att du utan besvär kan hänga med i teknikutvecklingen. En uppgradering av kommunikationsplattformen behöver inte påverka den löpande driftkostnaden. Vi justerar helt enkelt avtalstiden så att kostnadsnivån blir den rätta för er budget.

Kan jag få fakturan uppdelad på olika valutor eller kostnadsställen?

Absolut, fakturan anpassas för att passa dina behov.

Vad händer med gammal utrustning som returneras?

All utrustning tas om hand på ett miljöriktigt sätt av våra miljöcertifierade samarbetspartners. All information raderas fullständigt. Därefter säljs utrustningen vidare, används till reservdelar eller återvinns.

Kan jag slippa fakturering under t.ex. lågsäsong?

Det kan lösas från fall till fall, många skolor har till exempel inga inkomster från skolpengen under sommarmånaderna, då anpassas faktureringen så att kostnaderna läggs ut på övriga månader.

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell hyra?

Förenklat kan man säga att operationell hyra eller leasing mest liknar "vanlig hyra". Utrustningen förblir i uthyrarens ägo, har ett restvärde, returneras oftast vid hyrestidens utgång och kan då säljas vidare. Resultatet är en lägre hyreskostnad. Vid finansiell hyra eller leasing finns det vanligen inget eller bara obetydligt restvärde kvar vid hyrestidens utgång, istället betalas kostnaderna för utrustningen i sin helhet under avtalsperioden. Telia Finance kan erbjuda båda alternativen.

Hur fungerar Sale & LeaseBack?

Om du redan äger en teknisk plattform och vill frigöra kapital, budgetera effektivt och undvika att bli sittande med omoderna produkter är Sale & LeaseBack en utmärkt metod. Telia Finance köper er utrustning till bokfört värde, eller till ett rimligt marknadsvärde. Sedan hyr du tillbaka hela den tekniska infrastrukturen till en låg månadsavgift över valfri betalningsperiod. Betalningsperioden brukar motsvara tiden som återstår av utrustningens tänkta livscykel från den ursprungliga leveranstidpunkten.

Ett exempel:

  • För 24 månader sedan köpte ni en enhet vars livslängd ni bedömde till 5 år.
  • Lämplig betalningsperiod för hyresavtalet är 36 månader (5 år minus 24 månader).