Försäkring

Ju tryggare hyra desto bättre! Att hyra handlar i grund och botten om att tillvaron ska vara så problemfri som möjligt. Därför tryggar vi i de flesta avtal er utrustning genom en förmånlig allriskförsäkring.

De viktigaste fördelarna med detta är:

  • Enkelhet eftersom försäkringen ingår i hyran.
  • Enkel hantering vid skada.
  • Ni behöver inte utnyttja er företagsförsäkring eftersom skadan täcks av Telia Finance försäkring.
  • Låg självrisk jämfört med företagsförsäkringen.
  • Ingen åldersavskrivning.
  • Snabb skadereglering.

Försäkringsvillkor

Här finner ni aktuella försäkringsvillkor för svenska marknaden. Om det är svårt att hitta villkoren som gäller ert företag eller om ni har andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@teliafinance.com.    

Villkor 

Villkor (english)


Kontaktvägar


Skadeanmälan

Skadeanmälan görs enligt överenskommelse i respektive avtal eller med respektive säljkanal. Om ingen särskild överenskommelse finns kan skadeanmälan göras via webbformulär på https://affinity.willis.se/claims/


Kontakt

Sverige
Ring: +468 5870 9591
Mejla: claims.sweden@willis.com