Vad undrar du över idag?

Vid frågor kring delbetalning, din villafiberinstallation eller finansiella lösningar för ditt företag - välkommen att kontakta oss.

Kundkännedom (KYC) – varför ställer vi de här frågorna?

Har du frågor om vårt kundkännedomsformulär? Vi har samlat de vanligaste frågor och svaren på vår KYC - FAQ sida.

Delbetala

Har du frågor om en produkt du delbetalar? Svaren på de vanligaste frågorna vid delbetalning av en produkt hittar du på vår Q&A genom knappen nedan. Om du fortfarande inte hittar svaret på det du undrar över är du välkommen att ringa oss på 0771 583 000 vardagar 8.00-17.00.

Villafiber

Frågor om din fiberfaktura? Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i vår Q&A. Annars är du välkommen att kontakta oss på numret nedan. Telefon 0771 396 066

Företag

Har du frågor om våra företagslösningar? Du hittar de vanligaste svaren på frågor om företagslösningar under vår Q&A. Om du fortfarande inte hittar vad du söker, kan du snabbt och enkelt kontakta oss via webbformuläret genom att klicka på länken nedan eller slå oss en signal på telefonnumret nedan vardagar 9.00-11.30 och 12.30-15.00. Telefon 0771 883 050

Kundklagomål

Vi på Telia Finance eftersträvar ständig förbättring och kvalitetssäkring av företagets produkter och tjänster. En viktig del i detta är att alltid ta kunders klagomål och synpunkter på stort allvar. För att effektivt och omsorgsfullt kunna utreda eventuella missnöjen har vi en särskild policy för behandling av kunders klagomål som följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering för konsumenter.

Klagomålsansvarig är Telia Finances chefsjurist.

Om du är missnöjd
I första hand ber vi dig att kontakta vår kundservice, de vill gärna reda ut frågor eller missförstånd och kan även ta dina synpunkter vidare. Du finner kontaktinformation för Delbetalning och Villafiber i boxarna ovan.

Jag är en privatperson och har kontaktat er kundservice men är fortfarande missnöjd, vad ska jag göra?
Om du är missnöjd trots tidigare kontakt med vår kundtjänst, kontakta oss genom att välja kategorin ”Customer complaints” via detta formulär.

Baserat på informationen i formuläret kommer vi se över ditt klagomål och göra en ny bedömning.

Alla ärenden hanteras på ett opartiskt och omsorgsfullt sätt och vår målsättning är att besvara ditt klagomål så snabbt som möjligt, men vi kan behöva lite tid på oss att fatta ett beslut. Vi återkommer senast inom 14 dagar med information om handläggningen av ditt klagomål.

Andra vägar för vägledning och rådgivning
Du som är privatperson kan få vägledning och rådgivning genom att kontakta:

· Konsumenternas bank och finansbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 58 00

· Konsumentverket, www.konsumentverket.se, Box 48, 651 02 Karlstad, tel. 0771-42 33 00

· Hallå Konsument, www.hallakonsument.se, Box 48, 651 02 Karlstad, tel. 0771-525 525

På Hallå Konsuments hemsida hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd efter att vi har hanterat ditt ärende kan du få ärendet prövat av:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08 508 860 00
www.arn.se

Övriga instanser
Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, mer information hittar du på www.domstol.se