Vad undrar du över idag?

Vid frågor kring delbetalning, din villafiberinstallation eller finansiella lösningar för ditt företag - välkommen att kontakta oss.

Företag
Har du frågor om våra företagslösningar? Du hittar de vanligaste svaren på frågor om företagslösningar under vår Q&A. Om du fortfarande inte hittar vad du söker, kan du snabbt och enkelt kontakta oss via webbformuläret genom att klicka på "Kontakt Företagsfrågor" eller slå oss en signal på telefonnumret nedan. Telefon 0771 883 050
Delbetala
Har du frågor om en produkt du delbetalar? Svaren på de vanligaste frågorna vid delbetalning av en produkt hittar du på mina sidor i Telia Pay appen eller genom vår Q&A. Om du fortfarande inte hittar svaret på det du undrar över är du välkommen att slå oss en signal eller mejla genom att klicka på länken nedan. Telefon 0771 583 000
Villafiber
Frågor om din fiberfaktura? Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i vår Q&A. Annars är du välkommen att snabbt och enkelt kontakta oss via formuläret nedan, eller slå oss en signal. Tänk på att alltid ange låntagarens personnummer i formuläret. samt att du behöver ha en giltig fullmakt om du företräder någon annan. Telefon 0771 883 050

Klagomålshantering

Telia Finance eftersträvar ständig förbättring och kvalitetssäkring av företagets produkter och tjänster. En viktig del i detta är att alltid ta kundernas klagomål och synpunkter på stort allvar. För att snabbt och sakligt kunna utreda eventuella oenigheter har vi en särskild policy för behandling av kunders klagomål som följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering.

Om du är missnöjd
I första hand ber vi dig att kontakta vår Kundservice. De vill gärna reda ut frågor (fakturafrågor, betalningsfrågor) eller missförstånd som kan ha uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter. 

Konsument Delbetalning - ring 0771-583000

Konsument Villafiber - Använd formuläret nedan eller ring 0771-883050


Kontakt Villafiber


Företagskunder - Använd formuläret nedan eller ring 0771-883050


Kontakt Företag

 

Jag har kontaktat er kundservice med ett klagomål, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?
Om du fortfarande är missnöjd rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om handläggning till vår klagomålsansvariga. Klagomålsansvariga kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Klagomålsansvarige behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss och en beskrivning av varför du inte är nöjd. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats.

Ha i åtanke att vår klagomålsansvarige endast ser över ärenden som tidigare hanterats av vår kundservice. För att vår klagomålsansvarige ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i informationen i formuläret på denna länk.

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd efter att vi har hanterat ditt ärende kan du få ärendet prövat av:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Allmän domstol
Mer information hittar du på www.dom.se

Allmän vägledning
Om du önskar vägledning med ditt ärende finns vidare vägledning att erhålla via:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå – Oberoende och kostnadsfri vägledning
Box 24215
104 51 Stockholm 
Telefon: 0200 22 58 00 (Från utlandet: +46 8 22 58 00)
www.konsumenternas.se

Konsumentverket i din kommun
De flesta kommuner i Sverige har en Konsumentvägledare.