Vad undrar du över idag?

Vid frågor kring delbetalning, din villafiberinstallation eller finansiella lösningar för ditt företag - välkommen att kontakta oss.

Företag
Har du frågor om våra företagslösningar? Du hittar de vanligaste svaren på frågor om företagslösningar under vår Q&A. Om du fortfarande inte hittar vad du söker, kan du snabbt och enkelt kontakta oss via webbformuläret genom att klicka på "Kontakt Företagsfrågor" eller slå oss en signal på telefonnumret nedan. Telefon 0771 883 050
Delbetala
Har du frågor om en produkt du delbetalar? Svaren på de vanligaste frågorna vid delbetalning av en produkt hittar du på mina sidor i Telia Pay appen eller genom vår Q&A. Om du fortfarande inte hittar svaret på det du undrar över är du välkommen att slå oss en signal eller mejla genom att klicka på länken nedan. Telefon 0771 583 000
Villafiber
Frågor om din fiberfaktura? Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i vår Q&A. Annars är du välkommen att snabbt och enkelt kontakta oss via formuläret nedan, eller slå oss en signal. Tänk på att alltid ange låntagarens personnummer i formuläret. samt att du behöver ha en giltig fullmakt om du företräder någon annan. Telefon 0771 883 050

Kundklagomål

Telia Finance eftersträvar ständig förbättring och kvalitetssäkring av företagets produkter och tjänster. En viktig del i detta är att alltid ta kunders klagomål och synpunkter på stort allvar. För att snabbt och sakligt kunna utreda eventuella missnöjen har vi en särskild policy för behandling av kunders klagomål som följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering för konsumenter.

Klagomålsansvarig är Telia Finance chefsjurist.

Om du är missnöjd
I första hand ber vi dig att kontakta vår kundservice, de vill gärna reda ut frågor eller missförstånd och kan även ta dina synpunkter vidare. Du finner kontaktinformation till kundservice i boxarna ovan.

Jag är en privatperson och har kontaktat er kundservice men är fortfarande missnöjd, vad ska jag göra?
Om du fortfarande är missnöjd rekommenderar vi dig att fylla i ett skriftligt ärende i detta formulär.

Telia Finance kommer därefter, på ett opartiskt och omsorgsfullt sätt, se över ärendet och göra en ny bedömning.

Vi kan behöva lite tid på oss att fatta ett beslut men återkommer senast inom två veckor med information om handläggningen av ärendet.

Andra vägar för vägledning och rådgivning
Du som är privatperson kan få vägledning och rådgivning genom att kontakta:

· Konsumenternas bank och finansbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 0200-22 58 00

· Konsumentverket, www.konsumentverket.se, Box 48, 651 02 Karlstad, tel. 0771-42 33 00

· Hallå Konsument, www.hallakonsument.se, Box 48, 651 02 Karlstad, tel. 0771-525 525

På Hallå Konsuments hemsida hittar du också kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun, dit du kan vända dig för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd efter att vi har hanterat ditt ärende kan du få ärendet prövat av:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Övriga instanser
Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, mer information hittar du på www.domstol.se