Klagomålshantering

Telia Finance eftersträvar ständig förbättring och kvalitetssäkring av företagets produkter och tjänster. En viktig del i detta är att alltid ta kundernas klagomål och synpunkter på stort allvar. För att snabbt och sakligt kunna utreda eventuella oenigheter har vi en särskild policy för behandling av kunders klagomål som följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering.

Om du är missnöjd
I första hand ber vi dig att kontakta vår Kundservice. De vill gärna reda ut frågor (fakturafrågor, betalningsfrågor) eller missförstånd som kan ha uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter. 

Företagskunder - mejla info@teliafinance.com eller ring 0771-883050
Konsument Villafiber - mejla customer-service@teliafinance.com eller ring 0771-883050
Konsument Delbetalning - ring 0771-583000

Jag har kontaktat er kundservice med ett klagomål, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?
Om du fortfarande är missnöjd rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om handläggning till vår klagomålsansvariga. Klagomålsansvariga kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Klagomålsansvarige behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss och en beskrivning av varför du inte är nöjd. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats.

Ha i åtanke att vår klagomålsansvarige endast ser över ärenden som tidigare hanterats av vår kundservice. För att vår klagomålsansvarige ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i informationen i formuläret på denna länk.

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd efter att vi har hanterat ditt ärende kan du få ärendet prövat av:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Allmän domstol
Mer information hittar du på www.dom.se

Allmän vägledning
Om du önskar vägledning med ditt ärende finns vidare vägledning att erhålla via:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå kostnadsfri och opartisk vägledning
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Konsumentverket i din kommun
De flesta kommuner i Sverige har en Konsumentvägledare.