Hvordan bruker vi informasjonen?

Vi trenger visse personopplysninger for å kunne levere tjenester til deg. Behandling av personopplysninger må ha hjemmel i gjeldende personvernregler, et såkalt rettsgrunnlag. Det betyr at vi bare kan behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, eller for å oppfylle en for Telia Finance rettslig forpliktelse. Behandlingen av personopplysninger kan også gjøres etter en interesseavveining eller etter at du har gitt samtykke til slik behandling for et bestemt formål. Her kan du se hvilke formål vi behandler personopplysninger for, og hvilket rettsgrunnlag vi støtter oss på.

 

 

Formål med behandlingen

Rettsgrunnlag

Levering av tjenester
Vi behandler personopplysninger for å identifisere deg
som kunde eller bruker, og for å håndtere og levere bestilte
tjenester i henhold til inngått avtale. Vi behandler også
personopplysninger for å ta betalt for brukte tjenester og
håndtere fakturaer og betalinger, for kredittopplysningsformål,
for å korrigere feil og ta hånd om andre hendelser samt
håndtere klager og reklamasjoner.

Oppfylle avtale

Annen kommunikasjon om tjenester
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med annen
kommunikasjon med deg, for eksempel når vi sender
informasjon om tjenestene våre eller er i kontakt med deg
om spørsmål som angår tjenestene.

Berettiget interesse for å opprettholde
relasjonen med deg som kunde og
levere tjenester i henhold til inngått avtale

Utvikling av tjenester
Vi behandler personopplysninger for å utvikle og håndtere
virksomheten samt tjenestene og prosessene våre.
Eksempelvis kan samtalen bli tatt opp når du ringer vår
kundeservice. Vi gjør dette for å lære opp medarbeiderne
og forbedre taleresponsen og arbeidsmåten vår for å kunne
hjelpe deg på best mulig måte. Vi kan også bruke
opplysningene til å sammenstille statistikk for analyseformål.

Berettiget interesse for å overvåke,
opprettholde og forbedre tjenester

Direktemarkedsføring
Vi behandler ulike typer personopplysninger for å kunne
markedsføre våre egne og/eller lokale Telia-bedrifters
produkter og tjenester direkte til deg. Vi ber alltid om ditt
samtykke til direktemarkedsføring når dette er påkrevd i
henhold til gjeldende lovgivning. Markedsføringen kan
skje via brev, telefon, SMS eller e-post.

Berettiget interesse for å markedsføre
produkter og tjenester, eller samtykke

Informasjonssikkerhet samt forhindre misbruk
av tjenester
Vi behandler personopplysninger med sikte på å ivareta
sikkerheten til tjenestene våre og for å oppdage eller forhindre
ulike typer ulovlig bruk eller bruk som på annen måte er i strid
med vilkårene for tjenesten. Vi behandler også disse
opplysningene for å forhindre misbruk av tjenester og avdekke
og unngå svindel m.m.

Oppfylle avtale 

Overholdelse av lover
Vi behandler personopplysninger for å oppfylle lovfestede
plikter, for eksempel i henhold til lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering.


Rettslig forpliktelse