Våre verdier

Telia Finance deler verdier og ambisjoner med Telia Company.

Bringing the world closer – on the customer’s terms

Våre paroler definerer hvem vi er og hva vi gjerne vil oppnå i fremtiden. Vi er en erfaren organisasjon der begeistring, innovasjon og enkelhet er stikkord for hvordan vi hjelper våre kunder til å ta steget over i neste generasjons telekom-løsninger, noe som gjenspeiles i vårt varemerkeløfte: “We make the transformation towards the new Telco business models possible”. Våre verdier er våre retningslinjer for hvordan vi skal opptre. De er utformet på engelsk for å bli forstått i alle markeder der vi har virksomhet.

1 WE DARE TO

INNOVATE by sharing ideas, taking risk and continuously learn

LEAD by engaging with our customers and challenging ourselves

SPEAK UP by expressing opinions and concerns


2 WE CARE FOR

OUR CUSTOMERS by providing solutions that are adapted to their needs

EACH OTHER by being supportive, respectful and honest

OUR WORLD by acting responsively and in accordance with our ethical standards

3 WE SIMPLIFY

EXECUTION by taking actionable decisions and deliver with speed

TEAMWORK by transparent communication, active collaboration and knowledge sharing

OUR OPERATIONS by efficient processes and clear ownership