Organisasjon

Telia Finance er et lite foretak innenfor en stor organisasjon.

Våre ca 100 medarbeidere er en sammensveiset gruppe som løser kundenes problemer målrettet og fleksibelt - og fortsetter med det etterpå. Vi føler oss trygge og stolte over å være en del av Telia Company, som gir oss muligheter langt utover det vanlige for et mindre finansieringsselskap. Sammen gjør vi det mulig for våre kunder å ta steget over i neste generasjons telekommunikasjon.

Telia Finance Lederteamet

Telia Finance Styre

Organisasjonskart

                

Hvordan Telia Finance organiserer og styrer virksomheten

Lederteamet

  • beslutter, styrer og følger opp langsiktige overordnede strategiske spørsmål som for eksempel forretningsplan og budsjett, virksomhetsspørsmål av strategisk art samt policyspørsmål
  • former Telia Finances vurderinger og kulturlederskap
  • sikrer at hele Telia Finance trekker i samme retning
  • er et forum for andre felles spørsmål
  • gjør vedtak om butikker som avviker fra standard

Ledergruppen

Lederteamet består av administrerende direktør og leder for forbruker- og bedriftssalg, operations, økonomi, kreditt, juss, HR samt VU-sjef.


Valg av styremedlemmer

Ved valg av styremedlemmene skal selskapet ta hensyn til et vidt spekter av egenskaper og kunnskaper og for dette formål ha en plan for å fremme mangfold i ledelsen. Selskapet streber etter å ivareta kompetanse, ulikheter og erfaringer.

Ved valget tas det hensyn til utdannings– og yrkesbakgrunn med den målsetning å tilfredsstille kriterier som alder, kjønn og geografisk opphav. Selskapet tar også hensyn til kunnskap om det finansielle markedet, risikoer, etterlevelse, internkontroll, kunnskap om selskapets produkter og tjenester og kunnskap om selskapets kunder og de produkter de finansierer. Selskapet fremmer på den måten uavhengige meninger og kritiske spørsmål.

Denne kunnskapen skal finnes i ledelsen. Imidlertid kan den være fordelt mellom styremedlemmene og trenger ikke å finnes hos hvert enkelt styremedlem.

      

Godtgjørelsespolitikk

Telia Finances godtgjørelsespolitikk angir grunner og prinsipper for hvordan godtgjørelser skal fastslås, hvordan politikken skal anvendes og følges opp, og hvordan selskapet definerer hvilke ansatte som kan påvirke selskapets risikonivå. I politikken står i hovedsak følgende:

Grunnlønnen skal fastsettes individuelt og ligge på linje med lønnsnivået på det lokale marked der den ansatte virker. Det aktuelle lønnsnivået skal så vel ved nyansettelse som ved lønnsrevisjon reflektere den ansattes ansvar, oppgavenes kompleksitet, måloppfyllelse og øvrige prestasjoner.

Nivået på den årlige bevegelige godtgjørelsen er koblet til den ansattes posisjon i selskapet og kan således variere mellom forskjellige ansatte.

Telia Finances ledelse har vurdert at den personalkategori i selskapet som kan påvirke selskapets risikonivå, utgjøres av selskapets ledergruppe, som består av administrerende direktør, CFO, sjefsjurist, kredittsjef, salgssjef, operativ sjef, VU-sjef og andre personer som er direkte ansvarlige overfor ledelsen eller administrerende direktør. For disse funksjoner gis det ikke noen bevegelig godtgjørelse.