Organisasjon

Telia Finance er et lite foretak innenfor en stor organisasjon.

Våre ca 100 medarbeidere er en sammensveiset gruppe som løser kundenes problemer målrettet og fleksibelt - og fortsetter med det etterpå. Vi føler oss trygge og stolte over å være en del av Telia Company, som gir oss muligheter langt utover det vanlige for et mindre finansieringsselskap. Sammen gjør vi det mulig for våre kunder å ta steget over i neste generasjons telekommunikasjon.

Telia Finance Lederteamet

Telia Finance Styre

Organisasjonskart

                

Hvordan Telia Finance organiserer og styrer virksomheten

Lederteamet

  • beslutter, styrer og følger opp langsiktige overordnede strategiske spørsmål som for eksempel forretningsplan og budsjett, virksomhetsspørsmål av strategisk art samt policyspørsmål
  • former Telia Finances vurderinger og kulturlederskap
  • sikrer at hele Telia Finance trekker i samme retning
  • er et forum for andre felles spørsmål
  • gjør vedtak om butikker som avviker fra standard

Ledergruppen

Lederteamet består av administrerende direktør og leder for forbruker- og bedriftssalg, operations, økonomi, kreditt, juss, HR samt VU-sjef.


Valg av styremedlemmer

Ved valg av styremedlemmene skal selskapet ta hensyn til et vidt spekter av egenskaper og kunnskaper og for dette formål ha en plan for å fremme mangfold i ledelsen. Selskapet streber etter å ivareta kompetanse, ulikheter og erfaringer.

Ved valget tas det hensyn til utdannings– og yrkesbakgrunn med den målsetning å tilfredsstille kriterier som alder, kjønn og geografisk opphav. Selskapet tar også hensyn til kunnskap om det finansielle markedet, risikoer, etterlevelse, internkontroll, kunnskap om selskapets produkter og tjenester og kunnskap om selskapets kunder og de produkter de finansierer. Selskapet fremmer på den måten uavhengige meninger og kritiske spørsmål.

Denne kunnskapen skal finnes i ledelsen. Imidlertid kan den være fordelt mellom styremedlemmene og trenger ikke å finnes hos hvert enkelt styremedlem.

      

Lønn og godtgjørelser

Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.

 

Remuneration

Telia Finance has clear remuneration policies, instructions and processes, securing sound remuneration structures throughout the organization.

 

Telia Finance’s remuneration structure

Telia Finance has a remuneration structure that recognizes the importance of well-balanced but differentiated remuneration structures, based on business and local market needs, as well as the importance of being consistent with and promoting sound and efficient risk management not encouraging excessive risk-taking and short-term profits or counteracting Telia Finance’s long-term interests.

The aim with the remuneration structure is to both support the ability to attract and retain talents in every position as well as support equal and fair treatment, but also to ensure that remuneration in Telia Finance is aligned with efficient risk management and compliant with existing regulations.

Telia Finance’s Board has confirmed this in the adopted Remuneration Policy, which is revised when it is necessary, at least annually.

 

Statement of remuneration in Telia Finance in accordance with the Swedish Financial Supervisory Authority's regulatory framework

Here you find Telia Finance’s annual statements according to the Swedish Financial Supervisory Authority’s regulatory framework (only available in Swedish).

Årlig information om ersättningar 2018

 

Remuneration to the Board of Directors, the CEO and the Management Team

The Annual General Meeting decides on the Board member’s fees in accordance with Swedish law. It is Telia Finance’s Board that prepares proposals for the Annual General Meeting regarding these remunerations. At present, no fees are paid to the Board members.

Telia Finance Board decides on remuneration to the CEO, other members of the Management Team and the Heads of Risk Control and Compliance, following proposals from the specifically appointed Board member.