Økonomisk informasjon

Kapitaldekning

Forskrifter og generelle retningslinjer for offentliggjøring av opplysninger om kapitaldekning og risikostyring (2007: 5) er kontinuerlig publisert på våre lokale nettstedet på svensk.