Historie

Finansiering er grunnsteinen i de aller fleste foretak, enten det gjelder kjøp av en enkelt mobiltelefon eller anskaffelse av et komplett IT-system til en stor bedrift. I Telia Finance har vi siden begynnelsen av 1980-tallet arbeidet med å gjøre det enklere for så vel privatpersoner som bedrifter å eie, betale og holde orden på teknisk utstyr.

FINANSIERING – EN MÅTE Å STYRKE SALGET PÅ

1980
Daværende Televerket i Sverige henvendte seg til riksdagen og søkte om å få danne eget finansselskap. Hovedargumentet var at det ville bidra til økt salg.

1981
Riksdagen avslo søknaden.

1982
Televerket forsikret riksdagen om at det planlagte selskapet kun skulle arbeide med virksomhetens egne investeringer. Forslaget ble godkjent, til tross for en viss motstand blant politikerne. Televerket fikk hjelp av Merkantil Leasing og etablerte Telefinans.

1982–1984
Virksomheten ble gradvis utvidet. Det ble blant annet mulig for Telefinans å finansiere alt utstyr levert av Televerket. 

ALLE AVTALER TIL TELEFINANS

1984
Telefinans kjøpte en beholdning på cirka 23 000 kontrakter fra Televerket. Handelen skapte en viss ugreie, da den administrative kapasiteten ikke var god nok.

1986
Selskapet begynte å bygge opp sin egen salgsorganisasjon for aktivt å kunne bearbeide Telias selgere. Samarbeidet med Merkantil Leasing ble avviklet.

1987–1988
Telefinans åpnet lokalkontor i Malmö og Göteborg. I samme periode ble også datterselskapene Sergel Inkasso og Teletrading startet. Pakkeløsninger grunnlaget for gode avtaler

1989
Telefinans fikk godkjenning som finansselskap. Det ble mulig å finansiere Televerkets nettløsninger. Selskapet lanserte pakkeløsninger for leie som omfattet både maskinvare, nettløsninger og service. Konseptet ble raskt svært populært.

1990
Finansskolan ble opprettet, der Televerkets personale lærte å selge mer ved å tilby løsninger fra Telefinans.

1992
Telefinans dannet selskapet Telia Card, som tilbød kredittkorttjenester til forretningsreisende.

1993
Televerket byttet navn til Telia.

EROBRINGEN AV NORDEN

1994
Telia opprettet Telia Handel, et nettverk av frittstående foretak som skulle selge Telias produkter og tjenester. Telefinans satte sammen et team som skulle støtte Telia Handel, og fikk dermed for første gang anledning til å finansiere løsninger som ikke ble levert av Telia.

1995
Telefinans åpnet filialer i Norge og Danmark.

1996
Telefinans skiftet navn til Telia Finans og ble plassert som datterselskap direkte under Telia i det nye forretningsområdet Financial Services. Sergel Inkasso byttet navn til Sergel Kredittjänster og ble et søsterselskap av Telia Finans.

1997
Telia Finans åpnet filial i Finland.

1998
Selskapet startet utviklingen av Entré, et nettbasert salgshjelpemiddel for både leverandører og kunder.

TYDELIGERE PROFIL

2000
Det ble opprettet to forretningsområder: Telia Partner og IT Partner.

2001
Teamet IT Funding ble bygget opp, som skulle støtte partnere med egen finansiell selgergruppe.

2002
Filialen i Finland ble avviklet.

2003
Selskapet ble delt i to: Telia Credit og Telia Finans.

2004
Det internasjonale finansselskapet De Lage Landen kjøpte Telia Finans.

2005
Telia Credit fikk tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet. Selskapet byttet også navn til TeliaSonera Finans AB.

2009
Selskapet etablerte ny varemerkeplattform med en strategi som var tilpasset retningslinjene for TeliaSonera som konsern. Tre nye logoer ble lansert: TeliaSonera Finans, Telia Finans og Sonera Rahoitus.