Hvitvasking av penger

Informasjon om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Våre kunders sikkerhet er svært viktig for oss og vi arbeider aktivt med å forebygge og motarbeide hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan Telia Finance arbeider med disse spørsmålene.

Hva er hvitvasking av penger og hvitvaskingsloven?

Hvitvasking er når kriminelle virksomheter utnytter finansnæringen til å ”hvitvaske penger” slik at penger som er tjent på illegal virksomhet kan innberettes åpent. Det kan for eksempel dreie seg om penger fra narkotikakriminalitet, smugling, ran, bedrageri, barnemisbruk, våpenhandel m.m. Alle finansforetak innenfor EU plikter å forhindre hvitvasking av penger, og den norske loven om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (hvitvaskingsloven) inkluderer EU-direktivene. Hvitvaskingsloven skal forhindre at finansinstitusjoner brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og innebærer at Telia Finance stadig må gjennomføre risikoanalyser og vurderinger av faren for at vår virksomhet kan komme til å bli brukt til hvitvasking. For at vi skal kunne gjøre dette, trenger vi å ha gode kunnskaper om våre kunder og deres virksomhet samt forstå bakgrunnen for deres transaksjoner og hvilket kontraktsforhold de har med oss.

Vi må stille spørsmål til deg

Ifølge hvitvaskingsloven må vi skaffe oss bestemte opplysninger om deg og av og til stille utfyllende spørsmål til deg som kunde. Nedenfor beskriver vi noen eksempler på forskjellige omstendigheter og hendelser der dette kan bli aktuelt.

Vi har også oppsummert noen av de mest vanlige kundekunnskap spørsmålene og svarene til de her (kun tilgjengelig på engelsk).

Kundekunnskap

En del av våre sikkerhetstiltak er at du som kunde alltid må være identifisert når du gjør forretninger med oss, enten fysisk på stedet, eller via BankID eller tilsvarende rutiner når du besøker oss via internett eller snakker med oss på telefon. Dersom du vil foreta en transaksjon eller når du ber om en ny kreditt, kan du som er eksisterende kunde bli bedt om vise gyldig legitimasjon og svare på flere spørsmål. Du som representerer et foretak eller er selvstendig næringsdrivende må kunne vise fram gyldig legitimasjon og bevise at du har rett til å representere foretaket. Telia Finance trenger også å vite om noen direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av foretaket eller på annen måte kontrollerer virksomheten (en såkalt reell rettighetshaver). Du vil også bli bedt om å svare på spørsmål om foretakets virksomhet, dets omsetning og formålet med bruken av Telia Finances tjenester.

Transaksjoner

Når du vil kjøpe et produkt, foreta en innbetaling eller en annen transaksjon med Telia Finance, kan du bli bedt om å svare på spørsmål og vise fram legitimasjon til oss. Hvis vi ikke forstår formålet med din forespørsel eller hvor pengene kommer fra, så plikter våre ansatte å stille utfyllende spørsmål. Du som kunde må også være forberedt på å vise fram kvitteringer, fakturaer eller foreta andre handlinger som styrker din forklaring.

Politisk eksponerte personer (PEP)

I henhold til hvitvaskingsloven må vi som foretak ha kjennskap til om du eller noen nærstående har et politisk høytstående verv, om du inngår i ledelsen i en internasjonal organisasjon eller om du er nærstående (familie eller nær medarbeider) til noen som har en slik stilling i Norge eller utenlands. Vi stiller derfor spørsmål til deg for å undersøke om du er en såkalt PEP.

I noen tilfeller kan ikke Telia Finance utføre tjenesten

Det er viktig for Telia Finance at vi gjør alt som står i vår makt for å unngå at vår virksomhet blir utnyttet til kriminelle aktiviteter. Dersom du ikke kan fremvise gyldig legitimasjon eller ikke kan legitimere deg på telefon eller internett, så vil Telia Finance (i de fleste tilfeller) nekte å utføre den ønskede tjenesten. Dersom våre ansatte ikke følger hvitvaskingsloven, kan Telia Finance utsettes for sanksjoner fra tilsynsmyndighetene. Ved mistanke om hvitvasking rapporterer vi det omgående til Økokrim (et politiorgan med påtalemyndighet).

For å forebygge og motarbeide hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, må vi samarbeide. Dersom du har spørsmål om dette er du alltid velkommen til å ringe vår kundeservice, eller besøk Finans Norge’s hjemmesiden her, for mer informasjon.