Spørsmål og svar

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål

1. Er det inkludert forsikring når jeg leier?

Universalforsikring kan alltid inngå i leieløsningen. Forsikringen innebærer at utstyret raskt blir reparert eller erstattet. Det er også en stor fordel at det gjøres uten nedskriving av verdien, i hele avtaleperioden.

2. Kan jeg bytte utstyr når jeg vil?

Hvis virksomheten endrer seg, kan vi tilpasse avtalen til de nye forutsetningene. Du kan også oppgradere eller gradvis skifte ut utstyret innenfor rammen av avtalen. Dermed kan du enkelt holde følge med den teknologiske utviklingen. En oppgradering av kommunikasjonsplattformen trenger ikke påvirke de løpende driftskostnadene. Vi justerer ganske enkelt avtaletiden, slik at kostnadsnivået blir riktig i forhold til bedriftens budsjett.

3. Er det mulig å dele opp fakturaen på forskjellige valutaer eller kostnadssteder?

Absolutt – vi tilpasser fakturaen slik at den passer dine behov.

4. Hva skjer med gammelt utstyr som blir returnert?

Alt utstyr blir håndtert på miljøvennlig vis av de miljøsertifiserte samarbeidspartnerne våre. Alle data blir fullstendig slettet. Deretter blir utstyret solgt videre, brukt til reservedeler eller gjenvunnet.

5. Kan jeg slippe faktura for eksempel i lavsesongen?

Det kan ordnes i hvert enkelt tilfelle. Mange skoler har for eksempel ikke inntekter fra skolepenger i sommermånedene, og da blir faktureringen tilpasset slik at kostnadene blir fordelt på de andre månedene.

6. Hva er forskjellen mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler?

Kort sagt kan man si at operasjonell leie eller leasing ligner mest på "vanlig leie". Utstyret forblir utleierens eiendom, har en restverdi, blir som regel returnert når leieperioden er ute, og kan da selges videre. Fordelen er lavere leiekostnader. Med finansiell leie eller leasing er det vanligvis ingen eller bare ubetydelig restverdi igjen ved leieperiodens utløp. Utstyrskostnadene betales i sin helhet i løpet av avtaleperioden. Telia Finance kan tilby begge alternativene.

7. Hvordan fungerer Sale & LeaseBack?

Hvis dere allerede har en teknisk plattform og ønsker å frigjøre kapital, budsjettere effektivt og unngå å bli sittende med umoderne produkter, er Sale & LeaseBack en god metode. Telia Finance kjøper bedriftens utstyr til bokført verdi, eventuelt til en rimelig markedsverdi. Etterpå leier du tilbake hele den tekniske infrastrukturen og betaler en lav månedlig avgift i en betalingsperiode som du velger selv. Betalingsperioden tilsvarer som regel den tiden som gjenstår av utstyrets antatte levetid fra det opprinnelige leveringstidspunktet.

Et eksempel: 

  • For 24 måneder siden kjøpte dere en enhet med en levetid som ble vurdert til å være fem år.
  • En passende betalingsperiode for leieavtalen ville være 36 måneder (fem år minus 24 måneder).