Bruk skuffene på jobben til noe annet enn å lagre gamle telefoner

Det kan så klart være nostalgisk å åpne en skrivebordsskuff og finne sin gamle Nokia 3110. Den gangen den og andre mobiltelefoner var i skuddet, var IT-teknologien ennå i sin spede barndom.

I dag er mobiltelefoner smartere enn mange datamaskiner, livssyklusene er kortere, og ved å henge med i utviklingen øker behovet. Vi tilbyr derfor stadig flere tjenester som behandler 'livet etter' for mobiltelefoner og annen teknologi.

En viktig del av Telia Finances leietilbud er at vi ikke lar bedriften bli sittende med gammelt utstyr som det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre med. Når tiden er kommet for oppgradering, tar vi oss av bedriftens produkter, med andre ord livssyklushåndteringen.

Takket være denne behandlingen skaper vi et mer bærekraftig miljø sammen - samtidig som vi sikrer at bedriftsinformasjon blir beskyttet. 

Utstyr får nytt liv

Når bedriften leier gjennom Telia Finance, er den sikret at det gamle IT-utstyret blir ivaretatt på en måte som beskytter miljøet. Produktene blir først rehabilitert av våre miljøsertifiserte partnere, og vil enten bli omformet til reservedeler eller bli resirkulert ved miljø- og sikkerhetssertifiserte anlegg. På den måten minimaliserer vi vår felles miljøpåvirkning. Prosessene og arbeidsmetodene for vårt miljøarbeid blir kontinuerlig oppfulgt og finpusset slik at vi kan maksimere verdien av alt brukt utstyr.

Sikkerhet først

Når vi mottar utstyr fra dere, påser vi først at eventuell informasjon som er igjen blir håndtert på riktig måte. Før et produkt blir rehabilitert blir alle data slettet og hukommelsechips blir tømt. Målsettingen er at ikke noe av informasjonen skal havne i hendene på uvedkommende. Til sletting bruker vi ledende, sertifisert programvare fra Blancco og Ibas.