Leie i stedet for å eie

Nye og smartere betalingsmåter er bare én av grunnene til at det aldri har vært mer fordelaktig å leie enn å eie. Vi kompletterer våre utleieløsninger med et omfattende og kostnadseffektivt system for resirkulering. Det vil si at din bedrift får et komplett og transparent system for innkjøp, betaling og retur av alt utstyr som er knyttet til IT.

Hvorfor leie? Last ned produktark

Enkel løsning

Gir god oversikt over utstyr og levetid. Avtalen kan utvides og forandres i kontraktsperioden. Samlefaktura for alt IT-/telekomutstyr (per måned/kvartal). Bedre mulighet til å følge med på den teknologiske utviklingen ved hjelp av forhåndsdefinerte brukstider.

Miljø og sikkerhet

Miljøriktig håndtering av tilbakelevert utstyr. Trygg behandling og sletting av informasjon når produktene skal gjenvinnes/kasseres. Prisgunstig universalforsikring som gir enkel behandling ved eventuelle skader.

Økonomi

Frigjør kapital og åpner mulighet for andre, verdiskapende investeringer. Bedriften blir mindre avhengig av banken ved å kunne spre finansieringen av virksomheten. Leie bokføres som kostnader. Dermed belastes ikke balanseregnskapet, og soliditeten blir bedre. Faste månedskostnader gjør det enkelt å budsjettere.

Våre tilbud

Riktig teknologi til rett tid uten tunge engangsinvesteringer? Når det gjelder finansieringsløsninger for bedrifter, er mulighetene mange. Vi kan være behjelpelige med alt fra rammeavtaler og forsikringer til utleie av mobiltelefoner og livssyklushåndtering. Med andre ord: bedriften har et behov - vi tilbyr den betalingsmåten som passer!

Besøk Telia Bedrift

Total Cost of Ownership