Bedrift

Alle bedrifter har behov for tekniske løsninger. Enten det er et lite firma med tre mobiltelefoner og en virtuell telefonsentral eller en storbedrift med veldig komplekse krav. Men uansett hvordan din bedrift ser ut, har vi en betalingsløsning.

Våre tilbud

Riktig teknologi til rett tid uten tunge engangsinvesteringer? Når det gjelder finansieringsløsninger for bedrifter, er mulighetene mange. Vi kan være behjelpelige med alt fra rammeavtaler og forsikringer til utleie av mobiltelefoner og livssyklushåndtering. Med andre ord: bedriften har et behov - vi tilbyr den betalingsmåten som passer!

Leie i stedet for å eie

Et smart og bærekraftig valg. Nye og smartere betalingsmåter er bare én av grunnene til at det aldri har vært mer fordelaktig å leie enn å eie. Vi kompletterer våre utleieløsninger med et omfattende og kostnadseffektivt system for resirkulering. Det vil si at din bedrift får et komplett og transparent system for innkjøp, betaling og retur av alt utstyr som er knyttet til IT.

Livssyklushåndter-ingen

Bruk skuffene på jobben til noe annet enn å lagre gamle telefoner.

Total cost of ownership

Når det gjelder IT-utstyrets samlede kostnad, er det som regel ikke på selve innkjøpsprisen at det er størst besparelser å hente. I stedet kan man effektivisere de tilknyttede kostnadene ved for eksempel fakturagodkjenning og oppfølging av når det er på tide å kjøpe nytt utstyr.