Forsikring

Jo tryggere leie desto bedre! Å leie betyr egentlig at tilværelsen skal være så problemfri som mulig. De fleste avtalene inkluderer derfor en fordelaktig risikoforsikring som beskytter bedriftens utstyr.

De viktigste fordelene med dette er:

  • Enkelt, ettersom forsikringen inngår i leien.
  • Enkel håndtering ved skade.
  • Du trenger ikke å bruke bedriftens egen forsikring da skaden dekkes av Telia Finance-forsikringen.
  • Lav egenandel sammenlignet med bedriftsforsikringen.
  • Ingen aldersavskrivninger på utstyr.
  • Raskt skadeoppgjør.

 

Forsikringsvilkår

Her finner du aktuelle forsikringsvilkår. Dersom det er vanskelig å finne vilkårene som gjelder for din bedrift, eller du har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på: info@teliafinance.com.

Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår (english)


Kontaktpunkt


Skadekrav

Skadekrav gjøres i henhold til den respektive avtale eller med den respektive salgskanal. Dersom det ikke finnes en spesiell avtale, kan skadekravet gjøres på https://affinity.willis.se/claims/


Kontakt

Norge
Telefon:+47 21 01 28 28
E-post: claims.norway@willis.com