Rahanpesu

Tietoa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta ehkäisevistä toimenpiteistä

Asiakkaidemme turvallisuus on meille erittäin tärkeää ja teemme aktiivisesti työtä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi. Alla kerromme siitä, miten Telia Finance tekee työtä näiden kysymysten parissa.

Mitä on rahanpesu ja mitä sisältyy rahanpesulakiin

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisista toiminnoista tulleiden rahojen muuttamista avoimesti käytettäviksi varoiksi. Alkurikos rahanpesussa voi olla esimerkiksi huumekauppa, salakuljetus, ryöstö, lasten kidutus tai asekauppa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat velvollisuudet perustuvat EU-direktiivin nojalla annettuun lainsäädäntöön. Sen perusteella kaikilla EU:n alueella toimivilla rahoitusyhtiöillä on velvollisuus estää rahanpesu. Rahanpesulain tarkoitus on estää se, että rahoituslaitoksia käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen ja tarkoittaa sitä, että Telia Financen tulee jatkuvasti arvioida onko riskiä, että sen toimintaa käytetään rahanpesuun. Tämä edellyttää, että tunnemme asiakkaamme ja heidän liiketoimintansa ja ymmärrämme liiketoimien ja asiakkaan kanssa solmittavan sopimussuhteen taustat.

Meidän on esitettävä kysymyksiä

Rahanpesulaki velvoittaa meitä selvittämään tietyt sinuun liittyvät tiedot ja mahdollisesti esittämään lisäkysymyksiä sinulle asiakkaana. Alla annamme esimerkkejä olosuhteista ja tilanteista, jolloin tämä voi olla ajankohtaista.

Olemme myös tehneet yhteenvedon eniten kysytyistä kysymyksistä asiakastuntemuksesta ja niiden vastauksista tässä (ainoastaan englanniksi).

Asiakkaan tunteminen

Turvallisuustyöhön kuuluu, että voimme tunnistaa asiakkaamme heidän asioidessaan kanssamme, joko fyysisesti paikan päällä tai TUPAS-tunnistuksen tai muun vastaavan rutiinimme avulla verkossa tai puhelimitse asioidessa. Jos haluat suorittaa liiketoimen tai kun anot uutta lainaa, saatamme pyytää sinua nykyisenä asiakkaanamme esittämään voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja vastaamaan lisäkysymyksiin. Yrityksen edustajana tai yksityisyrittäjänä sinun on voitava esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja osoittaa, että sinulla on oikeus edustaa yritystä. Telia Financen on myös tiedettävä, kuka tai ketkä omistavat yli 25 prosenttia yrityksestä ja jos jollakin henkilöllä on määräysvalta yrityksessä (ns. tosiasiallinen edunsaaja). Sinua pyydetään myös vastaamaan kysymyksiin liittyen yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja siihen miten yhtiö käyttää Telia Financen palveluita.

Liiketoimet

Kun haluat ostaa tuotteen, suorittaa maksun tai muun liiketoimen Telia Financen kautta, sinua voidaan pyytää vastaamaan kysymyksiin tai näyttämään henkilöllisyystodistus. Jos emme ymmärrä pyyntösi tarkoitusta tai jos meillä ei ole riittäviä tietoja varojen alkuperästä, henkilökunnallamme on velvollisuus esittää lisäkysymyksiä. Asiakkaana sinun on varauduttava esittämään kuitteja, laskuja tai muita asiakirjoja, jotka vahvistavat selvityksesi.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Rahanpesulain mukaan meidän on tiedettävä, jos olet korkeassa poliittisessa asemassa tai virassa tai jos kuulut kansainvälisen järjestön johtoon tai jos olet tällaisen henkilön (joka toimii joko Suomessa tai ulkomailla) perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tulemme sen vuoksi esittämään kysymyksiä, joiden avulla voimme selvittää oletko nk. PEP.

Tietyissä tapauksissa Telia Finance ei voi tarjota palvelua

Telia Financelle on tärkeää kaikin tavoin ehkäistä se, että toimintaamme käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Jos et voi esittää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta tai et voi todentaa henkilöllisyyttäsi puhelimitse tai asioidessasi verkossa, Telia Finance tulee (useimmiten) kieltäytymään halutun palvelun suorittamisesta. Jos työntekijämme eivät noudata rahanpesulakia, Finanssivalvonta voi määrätä Telia Financelle sanktion. Jos epäilemme rahanpesua, teemme välittömästi ilmoituksen Poliisin yhteydessä toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi meidän on tehtävä yhteistyötä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, tai käy Finanssivalvonnan kotisivuilla.