Organisaatio

Telia Finance on pieni yritys suuren organisaation sisällä.

Noin sadan hengen tiivis tiimimme ratkaisee asiakkaidemme rahoitushaasteet joustavasti ja nopeasti. Yhdessä Telia Companyn kanssa meillä on erinomaiset edellytykset tarjota asiakkaillemme seuraavan sukupolven teleratkaisut.

Telia Finance johtoryhmä

Telia Finance Hallitus

Organisaatiokaavio

        

Telia Financen ohjaustapa

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja sekä kuluttaja- ja yritysmyynnin, operatiivinen, talous-, rahoitus-, lakiasiain-, henkilöstö- ja kehitysjohtajat.

Johtoryhmä

  • huolehtii pitkäaikaisiin, koko konsernia koskeviin strategisiin kysymyksiin, kuten liiketoimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, strategista toimintaa koskeviin kysymyksiin ja toimintaohjeita koskeviin kysymyksiin liittyvästä päätöksenteosta sekä niiden ohjauksesta ja seurannasta
  • muodostaa Telia Financen arvot ja kulttuurijohtajuuden
  • varmistaa, että koko Telia Finance kulkee samaan suuntaan
  • on foorumi muiden yleisten kysymysten käsittelylle
  • tekee päätöksen standardista poikkeavista liiketoimista


Hallituksen jäsenten nimittäminen

Hallituksen jäseniä nimitettäessä yhtiön on otettava huomioon ominaisuudet ja pätevyydet laaja-alaisesti ja laadittava tähän tarkoitukseen toimintaohje, joka tukee hallituksen monipuolista kokoonpanoa. Yhtiö pyrkii hyödyntämään osaamisen, erilaisuuden ja kokemuksen.

Nimitysten yhteydessä otetaan huomioon koulutus- ja työtausta ja pyritään täyttämään ikää, sukupuolta ja maantieteellistä alkuperää koskevat vaatimukset. Yhtiö ottaa huomioon myös tiedot rahoitusmarkkinoista, riskeistä, vaatimusten ja määräysten noudattamisesta, sisäisestä tarkastuksesta, yhtiön tuotteista ja palveluista sekä yhtiön asiakkaista ja tuotteista, joita he rahoittavat. Tällä tavoin yhtiö kannustaa riippumattomaan mielipiteiden muodostamiseen ja kriittiseen kyseenalaistamiseen.

Hallituksella on oltava nämä tiedot. Tiedot voivat kuitenkin olla jakautuneina hallituksen jäsenten kesken, eikä jokaisen yksittäisen hallituksen jäsenen tarvitse tietää kaikkea.

Ohjaus korvauksista

Telia Financen palkka- ja palkkio-ohje luo perusteet ja periaatteet palkkojen ja palkkioiden määrittämiselle, ohjeen soveltamiselle ja noudattamisen seuraamiselle sekä sille, miten yhtiö määrittelee sen, ketkä työntekijät voivat vaikuttaa yhtiön riskitasoon.

Ohjeella määritetään pääasiassa seuraavaa: 

Peruspalkka on määriteltävä yksikökohtaisesti ja sen on vastattava työntekijän paikallisen markkina-alueen palkkatasoa. Palkka-/palkkiotason tulee niin palkkauksen kuin palkantarkistuksen yhteydessä heijastaa työntekijän vastuuta, tehtävien monimutkaisuutta, tavoitteiden saavuttamisastetta ja muita suoritteita. 

Vuosittain muuttuvan palkkion taso on kytketty työntekijän asemaan yhtiössä ja voi siten poiketa työntekijäkohtaisesti. 

Telia Financen hallitus on arvioinut, että se yhtiön henkilöstöluokka, joka voi vaikuttaa yhtiön riskitasoon, muodostuu yhtiön johtoryhmästä, johon kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, rahoitusjohtaja, myyntijohtaja, operatiivinen johtaja, kehitysjohtaja ja muut henkilöt, jotka raportoivat suoraan hallitukselle tai toimitusjohtajalle. Näistä toimista ei makseta muuttuvaa palkkiota.