Historiaa

Rahoitus – tapa lisätä myyntiä

1980
Silloinen Televerket kääntyy valtiopäivien puoleen ja hakee lupaa rahoitusyhtiön muodostamiseen. Pääargumenttina on, että se lisää myyntiä.

1981
Valtiopäivät hylkää hakemuksen.

1982
Televerket vakuutta valtiopäiville, että suunniteltu yhtiö omistautuu pelkästään yhtiön omille investoinneille. Ehdotus hyväksytään, vaikkakin eräät poliitikot vastustavat. Televerket perustaa Merkantil Leasingin avulla Telefinans-yhtiön.

1982–1984
Toiminta laajenee vähitellen. Telefinans voi nyt muun muassa rahoittaa kaikki Televerketin toimittamat laitteet.

Kaikki sopimukset Telefinansille

1984
Telefinans ostaa Televerketiltä noin 23 000 sopimusta käsittävän sopimuskannan. Liiketoiminta aiheuttaa tiettyä sekaannusta, koska yhtiön hallinnollinen kapasiteetti on riittämätön.

1986
Yhtiö ryhtyy rakentamaan omaa myyntiorganisaatiota voidakseen aktiivisesti käyttää Telian myyntihenkilöstöä. Yhteistyö Merkantil Leasingin kanssa päättyy.

1987–1988
Telefinans avaa paikalliskonttorit Malmössä ja Göteborgissa. Myös tytäryhtiöt Sergel Inkasso ja Teletrading aloittavat toimintansa.

Paketointi luo perustan hyville liiketoimille

1989
Telefinans saa rahoituslaitoksen toimiluvan. Televerketin verkkoratkaisujen rahoittaminen käy mahdolliseksi. Yhtiö tuo markkinoille paketoituja vuokraratkaisuja, jotka sisältävät laitteet, verkkoratkaisut ja huollon. Tämä konsepti osoittautuu pian hyvin menestykselliseksi.

1990
Finansskolanin toiminta käynnistyy. Siellä Televerketin henkilöstö oppii kasvattamaan myyntiä tarjoamalla Telefinansin ratkaisuja.

1992
Telefinans muodostaa Telia Card -nimisen yhtiön, joka tarjoaa luottokorttipalveluja liikematkustajille.

1993
Televerket muuttaa nimensä Teliaksi.

Pohjoismaat valloitetaan

1994
Telia perustaa Telia Handelin, erillisten yritysten verkon, joka myy Telian tuotteita ja palveluja. Telefinans muodostaa tiimin tukemaan Telia Handelia ja saa näin ensimmäistä kertaa mahdollisuuden rahoittaa muita kuin Telian toimittamia ratkaisuja.

1995
Telefinans perustaa haarakonttorit Tanskaan ja Norjaan.

1996
Telefinans muuttaa nimensä Telia Finansiksi, ja siitä tulee suoraan Telian alaisuudessa toimiva tytäryhtiö uudelle Financial Services -liiketoiminta-alueelle. Sergel Inkasso muuttaa nimensä Sergel Kredittjänsteriksi, ja siitä tulee Telia Finansin tytäryhtiö.

1997
Telia Finans avaa haarakonttorin Suomessa.

1998
Yhtiö alkaa kehittää Entré-järjestelmää, joka on sopimusten tekemiseen tarkoitettu Internet-pohjainen myynnin työväline.

Selkeämpi profiili

2000
Luodaan kaksi liiketoiminta-aluetta: Telia Partner ja IT Partner.

2001
IT Funding -tiimi luodaan. Sen on tarkoitus tukea niitä yhteistyökumppaneita, joilla on oma rahoitusmyyntihenkilöstö. 2002 Suomen haarakonttorin toiminta lopetetaan.

2003
Yhtiö jaetaan kahteen osaan: Telia Credit ja Telia Finans.

2004
Kansainvälinen rahoitusyhtiö De Lage Landen ostaa Telia Finansin.

2005
Telia Credit saa luvan harjoittaa rahoitustoimintaa. Lisäksi yhtiön nimeksi muutetaan TeliaSonera Finans AB.

2009
Yhtiö perustaa uuden tavaramerkkialustan, jonka strategia on sovitettu TeliaSoneras konserniohjeistuksen mukaiseksi. Käyttöön otetaan kolme uutta logoa: TeliaSonera Finans, Telia Finans ja Sonera Rahoitus.