Miten käytämme tietoa?

Palveluiden tarjoamiseksi tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tulee noudattaa voimassa olevaa tietosuoja-asetusta, joka muodostaa niin kutsutun oikeudellisen perustan. Se tarkoittaa sitä, että saamme käsitellä henkilötietojasi vain silloin, kun se on välttämätöntä sopimuksemme täytäntöön panemiseksi tai Telia Financen jonkin oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi edunvertailun jälkeen tai jos olet antanut suostumuksen juuri kyseisten tietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Seuraavassa selvitämme, mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeudellinen perusta.

 

Tiedonkäsittelyn käyttötarkoitus

Oikeudellinen perusta

Palvelujen tarjoaminen
Käsittelemme henkilötietojasi tunnistaaksemme
sinut asiakkaanamme tai käyttäjänä ja
hallinnoidaksemme ja toimittaaksemme tilauksia
kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisesti.
Käsittelemme henkilötietojasi myös saadaksemme
maksun käyttämistäsi palveluista, käsitelläksemme
laskuja ja maksuja, luottotarkistuksiin, virheiden
korjaamiseen ja muiden ongelmien hoitamiseen
sekä valitusten ja vaatimusten käsittelyyn.  

Sopimuksen täytäntöönpano

Muu palveluihin liittyvä viestintä
Käsittelemme henkilötietojasi, jotka liittyvät
viestintääsi kanssamme, esimerkiksi kun
lähetämme sinulle tietoa palveluistamme ja
otamme sinuun yhteyttä palveluihimme liittyvissä
asioissa.

Oikeutettu etu ylläpitää
asiakassuhteita ja tarjota kanssasi tekemäämme sopimukseen liittyviä palveluja 

Palvelujen kehittäminen
Käsittelemme henkilötietoja kehittääksemme ja
hallinnoidaksemme liiketoimintaamme,
palvelujamme ja prosessejamme. Esimerkiksi,
jos soitat asiakaspalvelutiimillemme, puhelu
voidaan nauhoittaa. Näin tehdään, jotta voimme
kouluttaa henkilökuntaamme, parantaa
automatisoitua vastausjärjestelmäämme ja
työskentelytapojamme, ja siten auttaa sinua
mahdollisimman tehokkaasti. Saatamme myös
kerätä tätä varten tilastoja analyysitarkoituksiin.

Oikeutettu etu valvoa, ylläpitää ja parantaa palvelujamme 

Suoramarkkinointi
Käsittelemme erityyppisiä henkilötietoja
voidaksemme markkinoida omia ja/tai paikallisten
Telia-kumppaniemme tuotteita ja palveluja suoraan
sinulle. Kysymme sinulta luvan suoramarkkinointiin
aina, kun sovellettavat lait sitä edellyttävät. Voit
saada meiltä markkinointiviestejä postitse,
puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Oikeutettu etu markkinoida tuotteitamme ja palvelujamme tai suostumus 

Tietoturva ja palvelujen sopimattoman
käytön ehkäisy
Käsittelemme henkilötietojasi tarkoituksenamme
varmistaa kaikkien palvelujemme turvallisuus ja
havaita erityyppinen luvaton käyttö tai muulla tavoin
palvelun ehtojen kanssa ristiriidassa oleva käyttö.
Käsittelemme näitä tietoja myös ehkäistäksemme palvelujemme sopimattoman käytön ja
havaitaksemme ja ehkäistäksemme vilpin jne.

 Sopimuksen täytäntöönpano

Lakien noudattaminen
Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, esimerkiksi
rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvien lakien osalta.

 Lakisääteinen velvoite