Dine rettigheder

Du har ret til at få at vide, hvad vi gør med dine personoplysninger, som f.eks. hvorfor personoplysninger behandles, behandlingens varighed, hvem der har adgang til dine personoplysninger og konsekvenserne af behandlingen. Nedenfor findes en beskrivelse af dine rettigheder.


Ret til adgang
Du kan gratis anmode om en formular, hvor du tydeligt angiver, hvilken information du vil dele. Vi skal besvare dine anmodninger uden unødig forsinkelse og inden for en måned. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan opfylde dine ønsker, skal du have en forklaring. Formularen vil blive sendt til din folkeregisteradresse.

Ret til berigtigelse
Vi er ansvarlige for nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler, men du som kunde har også ret til at supplere med eventuelle manglende eller relevante oplysninger. Hvis du opdager forkerte oplysninger om dig, har du ret til at anmode om, at de bliver rettet. Hvis dine personoplysninger rettes, underretter vi dem, som vi har givet de relevante oplysninger til, om at der er foretaget rettelser, medmindre det viser sig at være umuligt eller kræver en uforholdsmæssigt stor indsats. Vi vil også på anmodning oplyse dig om, hvem rettelsen er videregivet til.

Ret til sletning
Personoplysningerne gemmes, så længe du er kunde hos Telia Finance og derefter højst 24 måneder efter kontraktens ophør. Der er undtagelser for oplysninger, som skal opbevares i længere tid ifølge loven, såsom regnskabsloven eller loven om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Som kunde kan du uden unødig forsinkelse at få dine personoplysninger slettet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev behandlet til.
 • Hvis behandlingen udelukkende er baseret på dit samtykke, og du tilbagekalder dette.
 • Hvis behandlingen er til direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.
 • Hvis du gør indsigelse mod behandling, der foretages efter en afvejning af interesser, og der er ikke er legitime grunde, der vejer tungere end din interesse.
 • Hvis dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i henhold til forskrifterne.
 • Hvis sletning er påkrævet for at overholde en juridisk forpligtelse.

Hvis dine personoplysninger slettes, underretter vi dem, som vi har givet dine personoplysninger til. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig at være umuligt eller kræver en uforholdsmæssigt stor indsats. Vi vil også på anmodning oplyse dig om, hvem oplysningerne er videregivet til.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi udfører baseret på en afvejning af interesser. I så fald skal du angive, hvilken behandling du gør indsigelse mod. Hvis vi anser vores behandling for stadig at være berettiget, skal vi kunne påvise, at der er interesser, der vejer tungere end din interesse. Hvis personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til begrænsning
Du har ret til at anmode om midlertidig begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Behandlingen kan begrænses i følgende situationer:

 • Hvis du mener, at dine personoplysninger er forkerte, og du derfor har anmodet om, at vi retter oplysningerne. Du kan derefter anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, mens undersøgelsen er i gang.
 • Hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at dine personoplysninger slettes, og i stedet anmoder om, at brugen af oplysninger begrænses.
 • Hvis du har brug for dine personoplysninger til at kunne afgøre, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selv hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til vores behandling.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger i kontrolperioden.
 • Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger bliver midlertidigt begrænset, underretter vi dem, som vi har givet disse personoplysninger til, om den midlertidige begrænsning.
 • Denne ret gælder dog ikke, hvis det viser sig at være umuligt eller kræver en uforholdsmæssigt stor indsats.

Ret til overførsel af oplysninger
Du har ret til at overføre eller på anden måde anvende de personoplysninger, som du har givet os for at bruge dem andetsteds (også kendt som mobilitet), som f.eks. at flytte dine oplysninger til en anden udbyder eller et andet it-miljø.

Dette gælder i tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at levere tjenester i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med os. Du har dog ikke ret til at flytte dine personoplysninger, hvis vi behandler dem på grund af en afvejning af interesser eller juridiske forpligtelser.

Meddelelse om overtrædelse (klage)
Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende regler, bedes du rapportere det til os så hurtigt som muligt. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

Erstatning
Hvis du har lidt skade, på grund af at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning, har du ret til erstatning. Du kan derefter kræve erstatning fra os. En sådan anmodning skal fremsættes skriftligt. Du kan også anlægge erstatningssøgsmål i retten.

Information om cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Det er små tekstfiler, der gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til nogle funktioner, der forbedrer vores hjemmeside for brugeren eller giver os statistikker om brugen af hjemmesiden. Ifølge loven skal alle, der besøger en hjemmeside, informeres om, hvad cookies bruges til. Brugeren skal også have mulighed for at acceptere, at cookies bruges til at gemme eller hente oplysninger fra f.eks. mobiltelefon eller computer. De fleste browsere giver dig mulighed for at blokere cookies. Vores hjemmesider giver mere information om, hvilke cookies vi bruger og hvorfor.

Sådan gør du brug af dine rettigheder

EU’s nye generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) giver dig databeskyttelsesrettigheder, som du kan benytte, sådan som det er forklaret i vores fortrolighedspolitik. Vi har gjort det så enkelt som muligt for dig at gøre brug af dine rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig udfylde nedenstående skabelon og sende den til Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sverige.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Skabelon - gøre brug af dine rettigheder

Kontaktoplysninger
Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sverige
Telia Finance AB, Stockholm 556404-6661
Telefon: (+46) 771 883 050