Hvordan bruger vi oplysningerne?

For at kunne levere tjenester skal vi bruge nogle personoplysninger. For at kunne behandle personoplysninger skal der være en grund i den gældende databeskyttelsesforordning, et såkaldt retsgrundlag. Det betyder, at vi kun må behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre vores kontrakt med dig eller til at opfylde en juridisk forpligtelse for Telia Finance. Behandlingen af dine personoplysninger kan også ske efter en afvejning af interesser, eller efter at du har givet dit samtykke til den pågældende behandling til et bestemt formål. Her kan du se, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, og på hvilket retsgrundlag vi gør det.

 

Formål med behandling

Retsgrundlag


Levering af tjeneser
Vi behandler personoplysninger med henblik på at kunne
identificere dig som kunde eller bruger samt for at håndtere
og levere ordrer i overensstemmelse med den aftale, vi har
indgået med dig. Vi behandler også personoplysninger med
henblik på at kunne modtage betaling for anvendte tjenester,
håndtere fakturaer og betalinger, foretage kreditvurderinger,
afhjælpe fejl og behandle klager og krav.
Til at fuldføre en aftale eller kontrakt

Anden kommunikation vedrørende tjenester
Vi behandler personoplysninger, der er relevante for din
kommunikation med os, f.eks. når vi sender information om
vores tjenester og kontakter dig omkring emner, der relaterer
til vores tjenester.

Retmæssig interesse i at opretholde
forholdet til dig som kunde og levere
tjenester i forbindelse med den kontrakt,
vi har indgået med dig

Udvikling af tjenester
Vi behandler personoplysninger med henblik på at udvikle
og håndtere vores forretning, tjenester og arbejdsgange. For
eksempel hvis du ringer til vores kundeservice, bliver dit
opkald muligvis måske optaget. Det gør vi for at træne vores
personale, forbedre vores stemmerespons og måden, vi
arbejder på, så vi kan give dig den mest effektive hjælp som
mulig. Vi udarbejder eventuelt også statistikker til dette formål
for at imødekomme analytiske behov.

Retmæssig interesse i at overvåge,
opretholde og forbedre vores tjenester

Direkte markedsføring
Vi behandler forskellige typer af personoplysninger, så vi
kan markedsføre vores egne og/eller lokale Telia-
virksomheders produkter og tjenester direkte til dig. Når dette
er påkrævet af gældende lovgivning, beder vi altid om dit
samtykke til direkte markedsføring. Du vil måske modtage
markedsføringsmateriale med posten, via telefon eller sms eller
e-mail.

Retmæssig interesse i at markedsføre
vores produkter og tjenester eller
samtykke

Informationssikkerhed og forebyggelse af upassende
anvendelse af tjenester
Vi behandler personoplysninger med henblik på at kunne
sikre sikkerheden for alle vores tjenester samt for at opdage
eller forebygge forskellige typer af ulovlig anvendelse eller
anvendelse, der på anden måde strider mod servicevilkårene.
Vi behandler også disse oplysninger med henblik på at
forebygge upassende anvendelse af tjenesterne samt for at
opdage og forebygge svindel mv.

Opfyldelse af kontrakten

Overholdelse af love
Vi behandler personoplysninger med det formål at opfylde
vores lovmæssige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med
lovgivningen omkring anti-hvidvaskning og terrorforebyggelse.


Juridisk forpligtelse