Organisation

Telia Finance er en lille virksomhed inden for en stor organisation.

Vores ca. 100 medarbejdere er en sammensvejset gruppe, som med en fleksibel og målrettet arbejdsindsats løser kundernes problemer - og fortsætter med det også efterfølgende. Vi føler tryghed og stolthed over at være en del af Telia Company, som giver os muligheder langt ud over det sædvanlige for et mindre finansieringsselskab. Sammen gør vi det muligt for vores kunder at tage skridtet ind i næste generations telekommunikation.

Telia Finances ledelse

Telia Finance Bestyrelse

Organisationsdiagram

                       

Sådan ledes Telia Finance - virksomheden

Ledelsesgruppen

  • beslutter, styrer og følger op på langsigtede, overordnede strategiske spørgsmål som f.eks. forretningsplan og budget, virksomhedsspørgsmål af strategisk art samt spørgsmål vedrørende politik
  • udformer Telia Finances værdier og kulturlederskab
  • sikrer, at hele Telia Finance arbejder i samme retning
  • er et forum for øvrige fælles spørgsmål
  • træffer beslutninger vedrørende forretninger, som afviger fra standarden

Kreditudvalget består af den administrerende direktør, CFO, kreditchefen og lederen for virksomhedssalg. Sagerne forelægges for ledelsesgruppen, men beslutningen træffes af kreditudvalget.

Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer
Ved udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer skal selskabet sørge for en bred sammensætning af egenskaber og kundskaber og til dette formål have en politik, der fremmer mangfoldighed i bestyrelsen. Selskabet stræber efter at tilgodese kompetencer, forskelligheder og erfaringer.

Ved udpegelsen tages der hensyn til uddannelses– og erhvervsmæssig baggrund med en målsætning om at tilgodese kriterier som alder, køn og geografisk oprindelse. Selskabet tager også hensyn til viden om det finansielle marked, risici, compliance, intern kontrol, viden om selskabets produkter og tjenester samt viden om selskabets kunder og de produkter, de finansierer. Selskabet gør det på denne måde lettere at have uafhængige meninger og fremsætte kritiske spørgsmål.

Disse kundskaber skal findes hos bestyrelsen. Dog kan de være fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne og behøver ikke at findes hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

      

Aflønning

Denne side findes ikke på dit sprog, og derfor vises den på engelsk.

 

Remuneration

Telia Finance has clear remuneration policies, instructions and processes, securing sound remuneration structures throughout the organization.

 

Telia Finance’s remuneration structure

Telia Finance has a remuneration structure that recognizes the importance of well-balanced but differentiated remuneration structures, based on business and local market needs, as well as the importance of being consistent with and promoting sound and efficient risk management not encouraging excessive risk-taking and short-term profits or counteracting Telia Finance’s long-term interests.

The aim with the remuneration structure is to both support the ability to attract and retain talents in every position as well as support equal and fair treatment, but also to ensure that remuneration in Telia Finance is aligned with efficient risk management and compliant with existing regulations.

Telia Finance’s Board has confirmed this in the adopted Remuneration Policy, which is revised when it is necessary, at least annually.

 

Statement of remuneration in Telia Finance in accordance with the Swedish Financial Supervisory Authority's regulatory framework

Here you find Telia Finance’s annual statements according to the Swedish Financial Supervisory Authority’s regulatory framework (only available in Swedish).

Årlig information om ersättningar 2018

 

Remuneration to the Board of Directors, the CEO and the Management Team

The Annual General Meeting decides on the Board member’s fees in accordance with Swedish law. It is Telia Finance’s Board that prepares proposals for the Annual General Meeting regarding these remunerations. At present, no fees are paid to the Board members.

Telia Finance Board decides on remuneration to the CEO, other members of the Management Team and the Heads of Risk Control and Compliance, following proposals from the specifically appointed Board member.