Organisation

Telia Finance er en lille virksomhed inden for en stor organisation.

Vores ca. 100 medarbejdere er en sammensvejset gruppe, som med en fleksibel og målrettet arbejdsindsats løser kundernes problemer - og fortsætter med det også efterfølgende. Vi føler tryghed og stolthed over at være en del af Telia Company, som giver os muligheder langt ud over det sædvanlige for et mindre finansieringsselskab. Sammen gør vi det muligt for vores kunder at tage skridtet ind i næste generations telekommunikation.

Telia Finances ledelse

Telia Finance Bestyrelse

Organisationsdiagram

                       

Sådan ledes Telia Finance - virksomheden

Ledelsesgruppen

  • beslutter, styrer og følger op på langsigtede, overordnede strategiske spørgsmål som f.eks. forretningsplan og budget, virksomhedsspørgsmål af strategisk art samt spørgsmål vedrørende politik
  • udformer Telia Finances værdier og kulturlederskab
  • sikrer, at hele Telia Finance arbejder i samme retning
  • er et forum for øvrige fælles spørgsmål
  • træffer beslutninger vedrørende forretninger, som afviger fra standarden

Kreditudvalget består af den administrerende direktør, CFO, kreditchefen og lederen for virksomhedssalg. Sagerne forelægges for ledelsesgruppen, men beslutningen træffes af kreditudvalget.

Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer
Ved udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer skal selskabet sørge for en bred sammensætning af egenskaber og kundskaber og til dette formål have en politik, der fremmer mangfoldighed i bestyrelsen. Selskabet stræber efter at tilgodese kompetencer, forskelligheder og erfaringer.

Ved udpegelsen tages der hensyn til uddannelses– og erhvervsmæssig baggrund med en målsætning om at tilgodese kriterier som alder, køn og geografisk oprindelse. Selskabet tager også hensyn til viden om det finansielle marked, risici, compliance, intern kontrol, viden om selskabets produkter og tjenester samt viden om selskabets kunder og de produkter, de finansierer. Selskabet gør det på denne måde lettere at have uafhængige meninger og fremsætte kritiske spørgsmål.

Disse kundskaber skal findes hos bestyrelsen. Dog kan de være fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne og behøver ikke at findes hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

      

Lønpolitik

Telia Finances lønpolitik angiver begrundelser og principper for, hvordan aflønningen skal fastsættes, hvordan politikken skal tilpasses og følges op, samt hvordan selskabet definerer, hvilke ansatte der kan påvirke selskabets risikoniveau. Af denne politik fremgår hovedsageligt følgende:

Grundlønnen skal fastsættes individuelt og ligge på linje med lønniveauet på det lokale marked, hvor den ansatte opererer. Det aktuelle lønniveau skal såvel ved nyansættelse som ved lønregulering afspejle den ansattes ansvar, opgavernes kompleksitet, opfyldelse af mål samt øvrige præstationer.

Niveauet for den årlige variable aflønning er koblet til den ansattes position i selskabet og kan således variere mellem de forskellige ansatte.

Telia Finances bestyrelse har besluttet, at den personalekategori inden for selskabet, som kan påvirke selskabets risikoniveau, udgøres af selskabets ledelsesgruppe, som består af den administrerende direktør, CFO, chefjuristen, kreditchefen, salgschefen, den operative leder, VU-chefen samt andre personer med direkte ansvar i bestyrelsen eller direktionen. Til disse funktioner udbetales ikke nogen variabel aflønning.