Historie

Finansiering er grundstenen i de allerfleste forretninger, uanset om det drejer sig om at købe en enkelt mobiltelefon eller et komplekst it-system til en større virksomhed. Hos Telia Finance har vi siden 1980erne stræbt efter at gøre det nemmere for både privatpersoner og virksomheder at eje, betale og få overblik over deres teknik.

Finansiering – en vej til øget salg

1980
Det daværende Televerket henvender sig til den svenske rigsdag og anmoder om lov til at danne sit eget finansselskab. Hovedargumentet er, at dette vil bidrage til et øget salg.

1981
Rigsdagen afslår ansøgningen.

1982
Televerket forsikrer Rigsdagen om, at det planlagte selskab kun skal tage sig af Televerkets egne investeringer. Forslaget godkendes trods en vis modstand blandt politikerne. Televerket får hjælp af Merkantil Leasing og danner Telefinans.

1982–1984
Virksomheden udvides gradvist. Det bliver for eksempel muligt for Telefinans at finansiere alt udstyr, som Televerket leverer.

Alle aftaler til Telefinans

1984
Telefinans køber et lager på ca. 23.000 aftaler fra Televerket. Handlen skaber en del uro, eftersom den administrative kapacitet er utilstrækkelig.

1986
Virksomheden begynder at opbygge sin egen salgsorganisation for aktivt at kunne bearbejde Telias sælgere. Samarbejdet med Merkantil Leasing afvikles.

1987–1988
Telefinans åbner lokalkontor i Malmø og Göteborg. Man etablerer også datterselskaberne Sergel Inkasso og Teletrading.

Pakkeløsninger danner grundlaget for gode forretninger

1989
Telefinans får autorisation som finansselskab. Det bliver muligt at finansiere Televerkets netløsninger. Selskabet lancerer pakkeløsninger, hvor både hardware, netløsninger og service indgår. Dette koncept bliver hurtigt en meget stor succes.

1990
Man starter Finansskolan, hvor Televerkets personale lærer at sælge mere ved at tilbyde løsninger fra Telefinans.

1992
Telefinans danner selskabet Telia Card, som tilbyder kreditkorttjenester til forretningsrejsende.

1993
Televerket skifter navn til Telia.

Norden erobres

1994
Telia opretter Telia Handel, et netværk af selvstændige virksomheder, som skal sælge Telias produkter og tjenester. Telefinans danner et team for at støtte Telia Handel og får dermed for første gang mulighed for at finansiere løsninger, som ikke leveres af Telia.

1995
Telefinans starter filialer i Danmark og Norge.

1996
Telefinans skifter navn til Telia Finans og placeres som datterselskab direkte under Telia i det nye forretningsområde Financial Services. Sergel Inkasso skifter navn til Sergel Kredittjänster og bliver et søsterselskab til Telia Finans.

1997
Telia Finans åbner en filial i Finland.

1998
Selskabet påbegynder udviklingen af Entré, et webbaseret salgshjælpemiddel for både leverandører og kunder.

En tydeligere profil

2000
Der skabes to forretningsområder: Telia Partner og IT Partner.

2001
Man opbygger teamet IT Funding, som skal støtte partnere med egen finansiel salgsorganisation.

2002
Filialen i Finland afvikles.

2003
Selskabet splittes op i to: Telia Credit og Telia Finans.

2004
Det internationale finansselskab De Lage Landen køber Telia Finans.

2005
Telia Credit får tilladelse til at drive finansieringsvirksomhed. Man skifter desuden navn til TeliaSonera Finans AB.

2009
Selskabet etablerer ny varemærkeplatform med en strategi, som er tilpasset TeliaSoneras koncernretningslinjer. Man lancerer tre nye logoer: TeliaSonera Finans, Telia Finans og Sonera Rahoitus.