Information om forholdsregler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Vores kunders sikkerhed er meget vigtig for os, og vi arbejder aktivt med at forebygge og modvirke hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Her følger en beskrivelse af, hvordan Telia Finance arbejder med disse spørgsmål.

Hvad er hvidvask af penge og hvad siger loven om hvidvask af penge?

Hvidvask af penge er, når kriminelle virksomheder udnytter finansielle selskaber til at ”vaske penge”, så penge, der er tjent på ulovlige aktiviteter, kan bogføres åbent. Det kan dreje sig om penge fra fx køb og salg af narko, smugling, røveri, bedrageri, børnemishandling, våbenhandel m.m.

Alle finansielle selskaber i EU har pligt til at forhindre hvidvask af penge, og den svenske lov om forholdsregler mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (loven om hvidvask af penge) bygger på EU-direktivet om samme. Loven om hvidvask af penge skal forhindre, at finansinstitutter anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og indebærer, at Telia Finance kontinuerligt skal foretage en vurdering af risikoen for, at vores virksomhed kan blive brugt til hvidvask af penge. For at kunne gøre dette skal vi have et godt kendskab til vores kunder og deres virksomheder, og vi skal kunne forstå kundernes transaktioner og aftaleforhold med os.

Vi skal stille spørgsmål til dig

I henhold til loven om hvidvask af penge skal vi ligge inde med bestemte oplysninger om dig, og nogle gange er vi nødt til at stille supplerende spørgsmål til dig som kunde. Nedenfor beskriver vi nogle eksempler på forskellige forhold og situationer, hvor dette kan blive aktuelt.

Vi har samlet et par af de mest almindelige spørgsmål omkring kundeviden og svarene finder du her (kun tilgængelig på engelsk).

Kundeidentifikation

En del af vores arbejde med sikkerhed går ud på, at du som kunde altid skal være identificeret, når du handler med os, enten fysisk på stedet eller via BankID eller vores tilsvarende rutiner, når du handler via internettet eller telefonisk. Hvis du vil gennemføre en transaktion eller anmoder om ny kredit, kan du som eksisterende kunde blive bedt om at fremvise gyldig ID-dokumentation og besvare nogle yderligere spørgsmål.

Hvis du handler på vegne af en virksomhed eller er virksomhedsejer, skal du fremvise gyldig ID-dokumentation og bevise, at du er bemyndiget til at handle på virksomhedens vegne. Telia Finance skal også vide, hvem der ejer mere end 25 procent af virksomheden, og om nogen har en bestemt indflydelse i virksomheden (en såkaldt hovedmand). Du vil også blive bedt om at besvare spørgsmål om virksomhedens aktiviteter, dens omsætning og hvordan tjenesterne fra Telia Finance skal anvendes.  

Transaktioner

Når du vil købe et produkt, foretage en indbetaling eller en anden transaktion med Telia Finance, kan du blive bedt om at besvare visse spørgsmål og fremvise ID-dokumentation. Hvis vi ikke forstår formålet med dit ønske, eller hvor pengene kommer fra, har vores medarbejdere pligt til at stille supplerende spørgsmål. Som kunde skal du også være forberedt på at skulle fremvise kvitteringer, fakturaer eller anden dokumentation, der bekræfter din forklaring.

Politisk eksponeret person (PEP)

I henhold til loven om hvidvask af penge skal vi som selskab vide, om du som kunde har en høj politisk position eller er ansat af staten, om du er en del af ledelsen i en international organisation, eller om du er nærtstående (familie eller nære medarbejdere) til en person i en sådan position/stilling i Sverige eller udlandet. Vi vil derfor skulle stille dig nogle spørgsmål for at finde ud af, om du er en såkaldt PEP.

I visse tilfælde må Telia Finance ikke udføre tjenesten

Det er vigtigt for Telia Finance at gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, at vores virksomhed udsættes for ulovlige og kriminelle aktiviteter. Hvis du ikke kan fremvise gyldig ID-dokumentation eller ikke kan identificere dig over telefonen eller internettet, kan Telia Finance (i de fleste tilfælde) afvise at udføre den ønskede tjeneste. Hvis vores medarbejdere ikke følger loven om hvidvask af penge, kan Telia Finance som følge af dette underlægges sanktioner fra Finansinspektionen. Ved mistanke om hvidvask af penge skal vi omgående rapportere dette til Finanspolitiet (en særlig enhed under Politimyndigheden).

For at forebygge og modvirke hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er det nødvendigt, at vi arbejder sammen. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefon. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefon, eller du kan besøge Finanstilsynets hjemmeside, her hvis du ønsker mere information.