Retslige forbehold

Følgende vilkår gælder for de websider (www.teliacompany.com), som ejes af Telia Company AB og dets datterselskab (i det følgende kaldet "Telia Company").

Telia Companys websider er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret og internationale traktater. Informationer på Telia Companys websider i form af eksempelvis tekst, præsentationer, grafiske illustrationer, billeder og lyd må ikke anvendes på en måde, som strider mod Telia Companys immaterielle rettigheder, skader vores systemer eller udnytter andre brugere af webstedet.

Det er udtrykkeligt forbudt at ændre indholdet på Telia Companys websider. De navne og symboler på Telia Companys websider, som betegner Telia Companys produkter og tjenester, er varemærker, som tilhører Telia Company.

Telia Companys websider stilles til rådighed, som de foreligger. Telia Company afgiver ingen garantier med hensyn til korrekthed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af det materiale, der præsenteres på Telia Companys websider. Telia Company er ikke ansvarlig for skade eller tab, uanset om den/det er direkte eller indirekte, en specialskade, en følgeskade eller anden skade eller andet tab, som er forårsaget af materiale, som findes på Telia Companys websider, eller af modificering af sådant materiale, eller for skade, som er forårsaget af, at siderne ikke kan anvendes eller er utilgængelige. Telia Company forbeholder sig ret til efter eget skøn at revidere Telia Companys websider eller gøre dem utilgængelige. Telia Company er ikke ansvarlig for sider, som er tilgængelige via links på Telia Companys websider, eller for oplysninger på sådanne linkede sider.