Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Delbetaling, er du velkommen til at kontakte Telias kundeservice.

Telefon 80 40 40 40 – du kan også læse mere på www.telia.dk/kontakt. Du kan se din aftale, hvor meget du kan købe for, dine regninger og historik ved at logge ind på Mit Telia på www.telia.dk/mit-telia.        

Behandling af klager

Telia Finance tilstræber løbende forbedring og kvalitetssikring af virksomhedens produkter og tjenester. En vigtig del af dette, er altid at tage kundeklager og kommentarer alvorligt. For at kunne undersøge eventuelle uoverensstemmelser hurtigt og objektivt har vi en særlig politik til at klare kundeklager efter Finanstilsynets Generelle Råd om Klagehåndtering.

Hvis du er utilfreds
Først og fremmest skal du kontakte vores kundeservice. De kan hjælpe til med (faktura spørgsmål, betalingsspørgsmål) eller misforståelser og de kan også fremsende dine synspunkter.

Forbruger Delbetaling: kundepleje@telia.dk / 80 40 40 40

Jeg har kontaktet Jeres kundeservice med en klage, men jeg er stadig ikke tilfreds. Hvad skal jeg gøre?
Hvis du stadig er utilfreds, anbefaler vi, at du sender en skriftlig anmodning om behandling af vores klager. Klagemyndigheden vil så gennemgå sagen omhyggeligt og foretage en ny vurdering.

Den skriftlige anmodning skal indeholde fuldstændige oplysninger om klagen. Klagebehandleren skal vide, hvad der er sket i dine tidligere kontakter med os og en beskrivelse af, hvorfor du ikke er tilfreds. Du modtager et svar, så snart en endelig beslutning er truffet.

Husk på, at voresklagebehandler kun ser på spørgsmål, der tidligere er behandlet af vores kundeservice. For at vores sagsbehandler kan gennemgå din klage, skal du udfylde oplysningerne i formularen på følgende link.

Hvis du ikke er tilfreds, med klagens afgørelse efter genbehandling hos os, så kan du få den afprøvet hos:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
www.kfst.dk
Telefon: 4171 5000

Hvis relevant, Forbrugerklagenævnet
www.forbrug.dk

Danmarks domstole
www.domstol.dk

Generel vejledning
Hvis du vil have vejledning med din sag, kan det fåes via:
Forbrugerombudsmanden
T 4171 5151 
forbrugerombudsmanden@kfst.dk og  www.forbrug.dk